Selger restene av 44 dyre oppkjøp

Med dagens salg har Ementor endelig fått ryddet opp etter oppkjøpsfesten under dotcom-årene.

Med dagens salg har Ementor endelig fått ryddet opp etter oppkjøpsfesten under dotcom-årene.

Avenirs 241 ansatte kjøpes nå av EDB for skarve 100,5 millioner kroner. Dermed er både Avenir og Provida solgt ut igjen, til heftig rabatt i forhold til hva de ble kjøpt for.

Avenir og Provida ble kjøpt inn i år 2000, den gang Ementor het Merkantildata og Tom Adolfsen gjennomførte den med mest omfattende og dyreste oppkjøpsrunden i norsk IT-historie. Bare Avenir og Provida koster 3,95 millioner norske kroner, betalt 50 prosent i aksjer og resten i kontanter.

Merkantildata kjøpte mens markedet steg til dyr pris og måtte etter dotcom-kollapset selge billig eller betale for å nedbemanne.

Allerede i 2002 røk Provida ut av Ementor. Provida var omdøpt til Ementor Financial Services, og ble solgt til TietoEnator for 460 millioner kroner. Dette var ikke noen god handel for Ementor/Merkantildata, men verre skulle det bli. Avenir gikk enda billigere.

Å regne ut det nøyaktige tapet er nesten håpløst, ettersom Ementor i årene 1995 til 2000 foretok 44 oppkjøp og fusjoner, og siden flere restruktureringer. Hva som er det opprinnelige Avenir er ikke så enkelt å si. Men forskjellene på kjøpssum og salgssum er likevel så skrikende at det uten tvil er snakk om et enormt tap.

Grovregnet uten å ta hensyn til inflasjon, som ville gjort forskjellen enda større, var kjøpssummen syv ganger høyere enn salgssummen for de to selskapene. Tapet beløper seg til over tre milliarder kroner, hvis man regner med aksjene Merkantildata brukte til å kjøpe Avenir og Provida. Disse aksjene har siden fallt kraftig i verdi.

Etter år 2000 har Ementor gått fra kongelig status i IT-bransjen, til å kjempe for å redde stumpene. Frem til 2000 ekspanderte de både geografisk og på antall områder, nå er det fokus for alle pengene.

Ementor solgte gamle Provida, Ementor Financial Services, til TietoEnator allerede i 2002. Siden ble infrastrukturenheten i Danmark blitt solgt til Topnordic i 2004. Selskapet har solgt seg ut av Finland og outsourcingsdelen er solgt til Ergogroup.

Nylig ble konsulentdelen av selskapet skilt ut og fikk tilbake navnet Avenir. Det er den delen som nå selges til EDB.

Spørsmålet er nå om neste del ut blir den danske virksomheten. Denne delen passer ikke lenger inn i resten av selskapet og går dessuten fremdeles med store underskudd. Ementor har solgt sin infrastrukturbutikk i danmark, og konsulentvirksomheten i Norge og Sverige.

Konsulentvirksomheten i Danmark følger ikke med Avenir over til EDB, og dermed har de to ganske forskjellige virksomheter i Danmark og resten av selskapet.

Jo Lunder forklarte før jul hva som er igjen i Ementor, etter at Avenir ble skilt ut. Ementor er nå en infrastrukturleverandør med fire hovedområder, forteller Lunder.

Den første er IT-plattformvirksomheten, som hovedsakelig bygger på HP og IBM. Videre er informasjonshåndteringsdelen preget av Microsoft, mens mobilitet, IP og bredbåndsdelen primært er bygget rundt produkter fra Cisco. Den fjerde delen er sikkerhet, der Ementor benytter mange mindre leverandører.

Deres virksomhet i Danmark passer ikke inn i dette mønsteret.

Ementor opplyser på sine sider at de har 1780 ansatte, men dette er trolig før det siste salget. Etter 44 oppkjøp hadde selskapet ved utangen av 2000 hele 4248 ansatte.

Her er hele listen over Ementors oppkjøp, hentet fra selskapets hjemmesider. Salgene etter 2000 er ikke nevnt:

Til toppen