Selger seg ut av Sprint

Deutsche Telekom og France Telecoms selger ut sine eierandeler i det amerikanske teleselskapet Sprint. Dermed forsvinner siste rest av telealliansen Global One.

Deutsche Telekom og France Telecoms selger ut sine eierandeler i det amerikanske teleselskapet Sprint. Dermed forsvinner siste rest av telealliansen Global One.

Selskapene bekreftet mandag og tirsdag denne uken at selskapenes respektive aksjeposter hver på 10 prosent i Sprint skal selges.

Aksjepostene ble solgt til de to selskapene i 1994 da selskapene etablerte sitt internasjonale samarbeid, mens joint venturet Global One ble etablert i 1996. Eierskapene i sine respektive selskap ble ytterligere konsolidert da France Telecom og Deutsche Telekom for tre år siden "byttet" to prosent av aksjene i sine selskap.

Forholdet mellom de to europeiske teleselskapene ble kraftig forverret da Deutsche Telekom på egen hånd forsøkte fusjon med Telecom Italia våren 1999. Fusjonen mislyktes og det gjorde også forsøkene på å blidgjøre France Telecom. Da det ikke lyktes var i realiteten telealliansen Global One under avvikling.

Selve Global One var et joint venture der de tre selskapene drev sine internasjonale teleaktiviteter. For nesten nøyaktig ett år siden kjøpte France Telecom både Sprint og Deutsche Telekoms eierandel i Global One for 32 milliarder kroner.

Dermed gjenstår aksjene selskapene eier gjensidig hos hverandre, et eierforhold som ble etablert for å styrke alliansen.

Med utgangspunkt i dagens aksjeverdi eier de to selskapene aksjer i Sprint for tilsammen fire milliarder dollar, eller nærmere 35 milliarder kroner. I første omgang skal selkapene selge unna 85 prosent av sin beholdning.

Til toppen