Selger sin svenske driftsavdeling

Itera har også avviklet en ulønnsom driftsavdeling i Oslo.

Selger sin svenske driftsavdeling
Konsernsjef Arne Mjøs i Itera kvitter seg med ulønnsom og utfordrende driftsvirksomhet både i Sverige og Norge, men opplever totalt sett at IT-driften vokser bra. Bilde: Itera

Mandag ble det klart at Oslo Børs-noterte Itera ASA kvitter seg med IT-drift i Sverige.

Det heleide datterselskapet Itera Networks AB med drøyt 20 ansatte i Stockholm er solgt til det svenske IT-driftselskapet Rg19, som også har base i den svenske hovedstaden.

Ikke alene: Sopra Steria dropper også svensk drift

Varslede tiltak

Kjøpesummen er på rundt 17 millioner svenske kroner, hvorav 12 millioner betales ved overdragelsestidspunktet 1. juli. Det øvrige blir fordelt med 1 million SEK i oktober, samt en variabel del av salgsvederlaget på 4 millioner SEK over en toårsperiode fra desember 2015.

Salget var varslet tidligere i år, som del av «nødvendige tiltak for å motvirke en negativ resultatutvikling».

Itera kom i februar med årstall for 2014, som viste at inntektene falt 5,46 prosent til 439,8 millioner kroner. Driftsresultatet (EBIT) var i samme periode redusert fra 22,5 millioner kroner til 3,8 millioner kroner.

- Vi ble for små innen drift i det svenske markedet. Kundene der ønsket at vi skulle ha en større tilstedeværelse, men vi fant ut at det var bedre å selge virksomheten for å inngå partnerskap. Partnerskapet med Rg19 gjør oss betydelig sterkere i det svenske markedet. Rg19 har også noe virksomhet mot norske kunder, forklarer konsernsjef Arne Mjøs til digi.no.

Les også: Hun spår et Klondike for IT-bedriftene

Avviklet Oslo-kontor

I tillegg har Itera avviklet en ulønnsom avdeling i den norske driftsvirksomheten. Dette berørte 9 personer i Oslo.

- Alle ansatte som forlot oss er kommet over i nye jobber, så det har vært en veldig bra prosess, bedyrer Mjøs.

Den ulønnsomme driftsavdelingen drev med identitetshåndering, eller såkalt identity access management, et område Itera hadde forstilt seg skulle vokse mer enn det gjorde.

- Så viste det seg at det tok lengre tid. Vi valgte derfor å ikke sitte på like stor kapasitet. Vi hadde et eget løsningsområde som skulle betjene et nytt marked, men det var tungt å etablere. Vi fikk ikke inn nok oppdrag i forhold til satsingen, forklarer Mjøs om avviklingen.

Les gjerne: De fant tonen - overtar drift av 200 servere

Vokser på drift

Itera, som beskriver seg som et kommunikasjons- og teknologiselskap, har utpekt konsulenttjenester og da særlig offentlig sektor som et viktig satsingsområde.

Selv om deler av driftsvirksomheten har vært utfordrende, er bildet sammensatt. Totalt sett opplever de vekst, og drift skal være en vesentlig del av butikken også videre.

- Vi vokser på IT-driften. Vi har nå ryddet opp i områder som har vært ulønnsomme, men på andre områder innen drift vokser vi kraftig. Det er tidligere meldt om store driftskontrakter. Ordreinngangen er mer eller mindre all time high for driftskontrakter i konsernet, sier Arne Mjøs til digi.no.

Fjoråret ble utfordrende med reduksjon både i inntekter og resultat, noe som i stor grad ble tilskrevet situasjonen i Ukraina hvor de har nearshoring. Lavere volum innen drift og høye omstillingskostnader i Sverige trakk også ned.

Inneværende periode går tingene langt bedre, ifølge konsernsjefen.

- Vi har en helt annen utvikling nå enn i fjor, sier Arne Mjøs, som opplyser at Itera nå er kommet langt på vei med de grepene de har sagt de skulle gjøre.

Itera hadde ved årsskiftet 447 ansatte.

Les også: Itera bygget helt ny struktur på 10 måneder