Selskapene gir for dårlig informasjon, mener Aksjesparerforeningen

Aksjesparerforeningen er ikke imponert over informasjonshensynet til de børsnoterte selskapene. Til høsten setter de informasjonsbehovet på agendaen.

Til digitoday sier leder for Aksjesparerforeningen Norge, Knut Traaseth, at de jobber aktivt for at "investor relations-delen" hos de børsnoterte selskapene skal bli bedre.

- Vi jobber generelt for at selskapene må bli bedre til å informere markedet på slike ting. Men mye av dette går ut på å få selskapene til å predikere fremtiden, de må bli mye flinkere til å informere om hva de forventer i resultat. Dette kan ikke sies å være noen stor vitenskap. Alle sammen lager jo budsjetter, og det burde ikke være for mye forlangt at de for eksempel publiserer hva de tror om resten av året. Selskapene må tørre å legge hodet på blokken, gjerne ute på Internett, mener Traaseth.

Han sikter særlig til selskapets vurderinger av markedsutsiktene og fremtidig inntjening.

- Synes du at selskapene har blitt bedre den siste tiden?

- Nei, det er generelt altfor dårlig, er Traaseths lakoniske kommentar.

Traaseth sier til digitoday at de skal arrangere et stort seminar i oktober hvor de skal sette informasjonsplikten til de børsnoterte selskapene på agendaen.

Blant annet skal det dokumenteres at de selskapene som fører en god informasjonspolitikk på sikt blir premiert med en høyere aksjekurs.Til toppen