Selskapenes klamme hånd

Nedskrivning av goodwill er en teknisk justering. Men historien viser at det likevel er all grunn til bekymring for aksjonærene, og usikkerhet omkring balansene kan legge en klam hånd over aksjemarkedet fremover hvis ikke resultatene snart kommer.

La oss være ærlige: Boblen har sprukket. IT-aksjene som opphevet seg fra de tradisjonelle verdinormene på børsen, de som startet en Ny Æra i verdsettelsesmetoder, har kommet raskt ned på jorden igjen. Mange IT-selskaper som kjøpte opp selskaper på adskillig høyere kurser, må før eller siden bokføre tap. Tilliten til ledelsen svekkes og tilbake sitter aksjonærene med blodige tap.

Historien viser at sårene trenger lang tid på å gro:

Det vil ta lang tid før internettselskaper og andre teknologiselskaper kommer tilbake til tidligere toppnivåer, om de noengang gjør det. For internettkonsulentene i USA og Sverige, som nesten har blitt utradert i verdi med kursfall på over 95 prosent i forhold til toppnoteringene i mars og som kjøpte dyrt på adskillig høyere kursnivåer, er tiden nå moden for en betydelig opprenskning i balansen. Svenske Icon Medialab AB startet oppryddingen av gammel moro onsdag, ved å foreslå for sin revisor at goodwillen bør nedskrives så mye som overhodet mulig, ifølge en uttalelse fra selskapets ledelse.

Dette viser at de store goodwill-postene hos mange IT-selskaper neppe er reelle. Oppkjøpene har vist seg feilslåtte og store goodwill-avskrivninger vil belaste regnskapene i mange år fremover såfremt det ikke ryddes opp nå. Selskapene kan redde seg ved å argumentere med at tapene som genereres nå er en del av planen og at inntektene vil komme senere. Men for mange kan det være like greit å ta oppvasken med en gang og starte med blanke ark.

Hvis ikke selskapene nedskriver raskt, vil dette skape usikkerhet. Er det noe aksjemarkedet misliker, så er det usikkerhet. De fleste markedsaktørene er kjent med de store goodwill-postene i regnskapet, men usikkerheten knyttet til verdivurderingen kan dempe aksjekursene fremover. Vi har sett det samme tidligere i Kværner og Saga for en del år siden. Først går det rykter i markedet om nye avsetninger og tap, og usikkerheten fører til at aksjekursen synker. Men når nyheten først slippes, er mye av det negative allerede diskontert i aksjekursen og aksjen bunner ut. Den siste pessimist har allerede solgt seg ut.

Det er særlig når det kommer ny ledelse i selskapet at nedskrivningene kommer. Dette skjedde i Tandberg Television ASA i sommer. Den gamle ledelsen kjøpte britiske DBB i 1999, men ett år senere ryktes det i markedet at Tandberg Television har kjøpt for dyrt. I midten av mai begynner følgelig kursen til selskapet å falle. Fra en kurs på tett oppunder 90 kroner, faller aksjekursen gradvis tilbake til 50 kroner i juli, altså nesten en halvering.

Først da det kom ny ledelse i Tandberg Television ble det "ryddet opp". Nyheten sprakk i juli da selskapet kunngjorde at de ønsket å nedskrive hele goodwillen på 1,8 milliarder kroner.

Heldigvis hadde Tandberg Television en solid balanse og egenkapitalen var langtfra tapt etter nedskrivningene. Men psykologien spiller en viktig rolle. Tandberg Television hentet mange penger i forbindelse med oppkjøpet og i etterkant sier altså den nye ledelsen at oppkjøpet har kostet mer enn det smaker. Den gamle ledelsen gjorde altså et elendig håndverk. Å skrive ned verdier er en erkjennelse av fiasko og at selskapet har kjøpt for dyrt.

Personer digitoday.no har snakket med denne uken synes ikke å være særlig bekymrede for de høye goodwillpostene. En meget offensiv Tom Adolfsen fortalte at nedskrivninger kun er en justering, og at det er cashflow som teller. Mulig det, men investorer har en tendens til å vurdere selskapene ut fra forventet fortjeneste per aksje. Og der vil goodwill-avskrivningene være i mange år fremover med den avskrivningstakten som Merkantildata ASA nå har lagt seg på.

Med nedskrivninger mellom 200 til 400 millioner kroner i året, er dette en betydelig sum som forringer fortjenesten betydelig. Er ikke Merkantildata i stand til å kapitalisere på de dyre oppkjøpene i vinter, vil ikke oppkjøpene forsvare goodwill-avskrivningene. Da kan det bli nedskrivninger. Og hvordan kan Merkantildata, og mange andre IT-selskakaper forøvrig, forsvare å avskrive goodwillen over 15 år når svært mye av inntektene kommer fra konsulenter som kan slutte på dagen?

Les mer om:
;