Selv porno-bransjen sliter mot piratene

Pornobransjen slapp lenge unna, men nå rammes også de av et massivt piratproblem og salget stuper.

Selv porno-bransjen sliter mot piratene

Pornobransjen slapp lenge unna, men nå rammes også de av et massivt piratproblem og salget stuper.

Pornobransjen er omspunnet av myter og samletall er vanskelig å få tak i, men bransjen har lenge sett ut til å unngå problemene som film- og musikkbransjen har slitt med. Porno-bransjen har dessuten sett ut til å klare å ta seg betalt over internett - noe film- og musikkbransjen i midre grad har klart.

Nå viser det seg at porno-bransjen trolig holdt stand lenge, men i fjor ble bransjens hovedinntektkilde - salget av DVD-plater - rammet tungt av piratproblemet. Og som i musikkbransjen øker ikke salget over Internett fort nok til å kompensere for bortfallet.

I løpet av 2006 falt omsetningen i DVD-salget med 15 prosent til 3,6 milliarder dollar, skriver Adult Video News, den største bransjeavisen. (Tallene dekker trolig bare USA) Samtidig viser tallene hvor godt porno-bransjen har lykkes å ta seg betalt over nettet - bransjen omsatte for 2,8 milliarder dollar over nettet i 2006. Men dette salget vokser altså ikke fort nok til å kompensere for fallet i DVD-salget.

Selv om porno har blitt ganske stuerent, er de fleste selskapene privateide og offentliggjør ikke tall for å gi konkurrenter verdifull informasjon. Mange av selskapene er også små og nå begynner mange å falle fra, skriver Financial Times.

Andre selskaper forsøker å kutte kostander, redusere markedsføringsutgifter og lage billigere filmer. En av de største aktørene, Hustler, startet av bransjepioneeren Larry Flynt, har redusert antall filmer med en tredjedel.

Mange av de store aktørene i bransjen satser nå mer på å selge porno over kabel-TV-nett eller som video-on-demand-tjenester direkte, skriver Financial Times.

Til toppen