Selv-replikerende arbeidsflyt på mobilen

Sybase og Telia Prosoft har laget et trådløst arbeidsflytsystem der database og applikasjon oppdateres automatisk straks brukeren er i et område dekket av mobilnettet.

Sybase og Telia Prosoft har laget et trådløst arbeidsflytsystem der database og applikasjon oppdateres automatisk straks brukeren er i et område dekket av mobilnettet.

Løsningen stammer fra prosjektet MobiSIMS der Sybase og Telia Prosoft samarbeidet om et oppdrag fra Telia AB. Formålet var å lage et arbeidsflytsystem som kunne brukes av Telias 8000 fartende teknikere, slik at disse kunne arbeide mot sine terminaler også i fjellhaller eller grisgrendte strøk uten GSM-dekning, og samtidig være så oppdatert som overhodet mulig.

- Løsningen brukes i dag på Pocket PC og Nokia 9210, forteller Ståle Lindblad i Sybase Norge. - Kravene til terminal er at database, arbeidsflytapplikasjon og data må kunne lagres i minnet, slik at brukeren skal kunne arbeide offline. Avviker man dette kravet, vil løsningen kunne leveres også på vanlige mobiltelefoner, og bygge på enten WAP eller SMS.

Løsningen er laget slik at det skal være enkelt å overføre til andre plattformer enn EPOC og Pocket PC. Den fungerer uavhengig av hva slags mobilt nett man har til rådighet - for eksempel GSM, GPRS eller UMTS - og stiller ingen spesielle krav til båndbredde. De grunnleggende verktøyene som brukes er databasen UltraLite og synkronisereren MobiLink fra Sybase-datteren iAnywhere Solutions. Synkronisering skjer automatisk så lenge brukeren er i et området dekket av et mobilt nettverk, og det er bare oppdateringer til data eller applikasjon som overføres. Klienten er Java-basert.

- Med Java virtuell maskin og applikasjon kan databaseplattformen kommen ned mot 50 kB, forklarer Lindblad. - Det betyr at mesteparten av minnet kan gå til data.

Sybase Norge markedsfører MobiSIMS her i landet.

- Vi har samtaler med både operatører og potensielle brukere. Målgruppen er alle bedrifter med folk ute i felten, sier Lindblad til slutt.

Til toppen