Selvangivelsen blir helt digital

Skattevesenet er nå ferdig med å digitalisere selvangivelsen, Norges mest kompliserte skjema.

Skattevesenet er nå ferdig med å digitalisere selvangivelsen, Norges mest kompliserte skjema.

Utsendingen av cirka 3,5 millioner selvangivelser til lønnstakere og pensjonister begynner 4. april og pågår hele uken. Innen 30. april skal vi ha gjennomgått opplysningene som er samlet om våre inntekts- og formuesforhold og svare på om vi godtar det skattemyndighetene er kommet fram til.

Seniorrådgiver Birgit Foss i Skatteetaten forteller til NTB at lønnstakere og pensjonister i år kan gjøre alle sine endringer hvis de har tilgang til internett. Tidligere er det bare enkelte endringer det har vært mulig å gjøre elektronisk, men nå kan alle poster endres på nettet. Også eventuelle tilleggsskjemaer kan fylles ut og sendes inn elektronisk.

– Dette gjør at vi håper å komme opp i 50 prosent elektronisk innlevering i år. I fjor var det rundt 34 prosent som leverte over telefon, internett og SMS, forteller Foss.

Totalt leverte nesten 1,2 millioner personer elektronisk i fjor. Antallet fordelte seg på 675.000 over internett, nesten 300.000 på telefon mens 217.000 personer sendte tekstmelding om at de var fornøyd med selvangivelsen. Og resten sendte inn på papir, som tidligere.

Skatteetaten opplyser at selv om man har godkjent selvangivelsen elektronisk, så er det mulig å endre opplysninger fram til fristen 30. april.

Dersom man oppdager feil etter å ha tastet inn sitt ja på telefon, internett eller SMS, går det an å endre elektronisk, eller man kan sende inn papirutgaven. Forutsatt at den er sendt før 30. april er det den som blir gjeldende.

Dette er det sjette året vi får tilsendt ferdig utfylt selvangivelse. Første gang var i 1999 da vi fikk tilsendt selvangivelsen for skatteåret 1998.

Nå samles hundrevis av millioner opplysninger om inntekter, bankinnskudd, aksjer og annen formue inn automatisk i løpet av vinteren og bearbeides i Skatteetatens datasystem før ferdige skjemaer spres ut over landet. Og folk flest er fornøyde med den forenklingen selvangivelsessystemet har gjennomgått.

– Overgangen til ferdig utfylt selvangivelse har gått veldig bra. Kvaliteten på de dataene vi får tilsendt har vært meget god. Og det viser seg at de ferdig utfylte selvangivelsene er godt mottatt av folk flest. For noen år siden foretok vi en undersøkelse som viste at 96 prosent var fornøyde med denne måten å gjøre det på, forteller seniorrådgiver Birgit Foss.

Til toppen