Selvbetjeningstrend gir konsulentene jobb

Selvbetjeningstrend gir konsulentene jobb

Kunder skal i størst mulig grad betjene seg selv. Det gir nå mat til stadig flere konsulenter.

Selvbetjeningssystemer kjenner de fleste oss fra nettbanken, der man selv håndterer betalingen fremfor å måtte gå til en kundebehandler for å få utført en pengetransaksjon. Det har spart bankene for store administrasjonskostnader og det har gitt kundene bedre kontroll over egen økonomi.

Nå opplever IT-bransjen sterk etterspørsel etter denne typen løsninger. Det gir mat til konsulentselskapene. Konsulentselskapet Bekk er et av selskapene som satser aggressivt på selvbetjeningsløsninger.

– Vi opplever at selvbetjeningsløsninger er det som er mest «hot» nå og det er takknemmelig å være flink på det om dagen, sier Olav Folkestad, administrerende direktør i Bekk til digi.no.

– Vår sweet spot, det vi mener vi er gode på, er de avanserte selvbetjeningsløsningene, sier Folkestad.

Bekk mener at hovedvekten av selskapets nye prosjekter nå deler seg noenlunde jevnt mellom slike selvbetjeningssystemer og mer tradisjonell omlegging av gamle proprietære kjerne- og fagløsninger til nyere teknologier.

Folkestad trekker frem Aetats selvbetjeningsløsning som et eksempel på det Bekk har utviklet. Der kan arbeidssøkere og arbeidsgivere koble seg direkte mot saksbehandlingssystemet gjennom en selvbetjeningsløsning. Den har vært i drift i cirka to år. Bekk laget også en løsning for elektronisk innlevering av meldekort.

– Det gikk kjappere enn de forestilte seg å komme opp i kritisk masse, sier Folkestad.

Potensialet for selvbetjeningsløsninger finnes i mange nisjer. Alt bør imidlertid ikke utvikles av konsulentselskaper. Folkestad mener for eksempel at selvbetjening for reiseregninger og lignende heller hører inn under systemene til programvareselskapene som leverer ERP- (Enterprise Resource Planning) og regnskapssystemer.

– Vi jobber mest med løsninger der organisasjonene trenger et funksjonsrikt grensesnitt mot kundene sine. Kunder innen reiseliv, bank og forsikring, offentlig og industrien utgjør hovedtyngden vår, sier Folkestad.

Selvbetjeningssystemer bærer preg av mye interaksjon mellom forskjellige systemer hos bedriftene som lager slike løsninger. Det ville derfor være naturlig å tro at dette var et felt der webservices ble aktivt brukt for å hente ut og bearbeide informasjon fra forskjellige bedrifters systemer.

– Foreløpig har vi sett lite til frittstående web services på tvers av bedrifter. Webtjenester er mest internt. Vi ser at det kommer, men vi er ikke der hvor nirvana-foilene til analyseselskapene viser at SOA vil kunne bringe oss, sier Folkestad.

– Gode selvbetjeningsløsninger handler alltid om integrasjon. Det går på å hente, dykke ned, sammenstille og gjøre tilgjengelig informasjon gjennom å binde sammen mange systemer. Ofte er det to grensesnitt: Et for eksternt bruk og et for internt, sier Folkestad.

Bekks konsulenter jobber med mye med Java og .Net, men det er Java-oppdragene som dominerer og brukes på cirka to tredjedeler av prosjektene Bekk nå jobber på.

– De store prosjektene domineres fremdeles av Java, men .Net kommer. Vi deltar i flere prosjekter der vi migrerer og reimplementerer kjerneløsninger fra stormaskin over til Java og .Net, sier Folkestad.

Til toppen