Selvbetjent installasjon kan gjøres sikker

SoftGrid-utvidelsen Zero Touch lar brukere selv installere applikasjoner de har lovlig tilgang til, uten admin-rett til PC-en.

SoftGrid-utvidelsen Zero Touch lar brukere selv installere applikasjoner de har lovlig tilgang til, uten admin-rett til PC-en.

På det store tynnklient arrangementet Thinpower 2005 lanserer Softricity en utvidelse til sin løsning SoftGrid for virtualisering av applikasjoner. SoftGrid innebærer at alle applikasjoner installeres på PC-en i på sentralt kontrollert vis i et lokalt virtuelt miljø som ikke medfører varige endringer i Windows-registry eller dll-samlinger. SoftGrid fikk sin norgeslansering på fjorårets Thinpower-arrangement. Ordningen sørger deretter for at alle applikasjoner oppgraderes etter hvert som fikser og oppdateringer gjøres tilgjengelige på en sentral server.

– Det viktige her er at applikasjonen forholder seg til eget dll-bibliotek og egen virtuell registry, og at alt som har med operativsystemet å gjøre ikke berøres av applikasjonsparken kontrollert av SoftGrid, forklarer Softricity-gründer David Greschler til digi.no. – Fra nettverkets synspunkt oppfattes alle lokale applikasjoner som data, og kan også behandles slik. Det innebærer en kolossal forenkling av driftsansvaret. Ikke bare blir alt vedlikehold av applikasjoner automatisert, man slipper også problemer med lokale krasj fordi systeminnstillingene til to applikasjoner plutselig viser seg å være inkompatible. Alle rettigheter til applikasjoner styres gjennom rolledefinisjoner i katalogtjenesten Active Directory.

Sykehuset Innland og Avinor var blant dem som lot seg overbevise om denne ordningen, og legger fram sine erfaringer på årets arrangement.

    Les også:

Det nye produktet Zero Touch innebærer en viktig utvidelse av det grunnleggende konseptet i SoftGrid: Løsningens rekkevidde utvides til også å gjelde PC-er utenfor det lokale nettverket.

Det innebærer at såfremt man har en oppkopling som gjør det mulig å logge seg på en av bedriftens servere, kan man få tilgang til de samme tjenestene og applikasjonene som om man var inne i lokalnettet. Dette gjelder uavhengig av om den klienten man pleier å bruke er en tynnklient eller en fullverdig PC.

Zero Touch krever i utgangspunktet ikke annet av PC-en man bruker i øyeblikket, enn at den har en nettleser. Ellers må brukeren gjenkjennes og godkjennes av systemet. Dersom PC-en er totalt blank, lastes ned de nødvendige komponentene i SoftGrid-klienten. Deretter får man en oversikt over applikasjonene som er tilgjengelige over den gitte forbindelsen fra den aktuelle maskinen.

– Denne selvbetjeningen av applikasjoner gjelder selvfølgelig også for lokalnettet. Får man en fil i for eksempel Visio, og ikke har Visio lokalt, kan man få applikasjonen fra den samme listen.

Dersom applikasjonen man ønsker seg har en «Activate»-knapp ved seg, klikker man på den for å installere den. Hvis ikke, trykker man på «Request»-knappen for å spørre nærmeste overordnede om lov. Tillatelsen kommer tilbake i form av en e-post med egen aktiverknapp.

– IT-ledere er ofte svært tilbakeholdne med å innrømme brukere administrative rettigheter til egen maskin. Med denne selvbetjeningsløsningen sikrer man at brukere kan selv installere, uten fare for at noe går galt, nøyaktig det de trenger, uten administrative rettigheter.

Løsningen kan også brukes til å forsyne hjemme-PC-er med det samme arbeidsmiljøet som på jobben, uten at dette arbeidsmiljøet gjøres tilgjengelig for andre enn den autoriserte brukeren, og uten å endre systeminnstillinger i maskinen.

Ved bruk fra for eksempel en internettkafe, vil det etter en sesjon med Zero Touch og SoftGrid ikke være noe igjen utenom en kryptert cache, forsikrer Greschler.

Zero Touch er for tiden under beta-testing hos kunder i Europa og USA. Det ferdige produktet antas å være klar kommersielt i løpet av inneværende kvartal. Norsk distributør av Softricity er Commaxx.

Til toppen