Selvbetjent web skal hjelpe NAV

Vi må få flere til å bruke våre nettjenester, sier IKT-direktør i Nav, Nina Aulie.

Presset på Nav vil avta dersom flere tar i bruk de nettbaserte tjenestene, sier IKT-direktør Nina Aulie i Nav. (Foto: Thomas Bjørnflaten)
Presset på Nav vil avta dersom flere tar i bruk de nettbaserte tjenestene, sier IKT-direktør Nina Aulie i Nav. (Foto: Thomas Bjørnflaten)

Vi må få flere til å bruke våre nettjenester, sier IKT-direktør i Nav, Nina Aulie.

I mars skal Stortinget behandle Nav-proposisjonen og det er varslet ytterligere tiltak.

Målet er å utbetale 80 prosent av sakene innen 21 dager.

Den kraftige tilveksten av arbeidsledige på 5.500 fra desember til januar og hele 20.500 flere målt i forhold til ett år tilbake har forsinket saksbehandlingstiden kraftig.

Regjeringen har tilført 100 millioner kroner i tillegg til 320 nye stillinger i tiltakspakken.

- Presset på Nav vil avta dersom flere tar i bruk de nettbaserte tjenestene, sier IKT-direktør Nina Aulie i Nav til digi.no.

I går skrev Aftenposten om papirer med sensitiv informasjon på avveie. Dokumentasjon fra pengesøkende nordmenn til de lokale Nav-kontorene blir i 80 prosent av tilfellene sendt videre med budbil eller med i posten til andre forvaltningsenheter.

Årlig får Nav tilsendt 15 millioner dokumenter. Frustrerte sluttbrukere forteller om søknader som de blir bedt om å sende inn på nytt. Det kan være alt fra legeerklæringer til søknader om svangerskapspenger til dagpenger.

Når dokumentasjonen skjer elektronisk har man både kvittering for hva man har sendt og en større garanti for at dokumentasjonen kommer til riktig person.

Nav har selvbetjeningsløsninger på nav.no som er en naturlig møteplass for arbeidssøkere. Der kan de blant annet registrere seg som arbeidssøker og sende inn meldekort. NAV har også andre elektroniske løsninger som tilbud om elektronisk innsending av sykemeldinger for leger.

- For en del av Navs tjenester og for å få informasjon kan brukerne benytte nav.no i stedet for å oppsøke lokalkontoret, sier Aulie.

Nav har likevel hatt en kraftig vekt og er i dag et av Norges mest besøkte nettsteder. I januar hadde Nav.no rekord på antall sidevisninger med hele 37,8 millioner sidevisninger og 1,4 millioner unike brukere.

Stillingsbasen inneholder ledige stillinger, og er den mest brukte tjenesten på nav.no. Hele 4,4 millioner ganger ble stillingsannonser åpnet i løpet av januar 2009.

Dette er 2 millioner flere visninger enn i desember 2008.

70 prosent av de 167595 som har meldeplikt sendte meldekort elektronisk i januar 2009 og 68 prosent av de nye arbeidssøkerne registrerte seg på nav.no.

Antall elektroniske sykmeldinger sendt inn til Nav fra legene i januar 2009 var 110.000. Dette utgjør 30 prosent av alle innmeldte sykmeldinger til NAV.

Nav har igangsatt første fase av Norges største IT-prosjekt: Pensjonsrefomen. I tillegg pågår prosessen med å samordne arbeid, trygd og sosiale stønader i en felles tjeneste.

Din pensjon finnes på Nav.no, der brukeren kan gå inn og hente pensjonsopplysninger og planlegge framtidig pensjon.

    Les også:

Til toppen