Selveie skal hindre Bekk i å lekke

Olav Folkestad og Erik Moe-Helgesen avduket onsdag det nye Internett-selskapet som dels er resultatet av vinterens masseflukt fra Cell Network. Bekk Consulting AS omtaler seg selv "Norges første eBusiness Integrator". Selskapet skal være 100 prosent eid av de ansatte, for å unngå den samme "brain drain" som rammet Cell...

Olav Folkestad og Erik Moe-Helgesen avduket onsdag det nye Internett-selskapet som dels er resultatet av vinterens masseflukt fra Cell Network. Bekk Consulting AS omtaler seg selv "Norges første eBusiness Integrator". Selskapet skal være 100 prosent eid av de ansatte, for å unngå den samme "brain drain" som rammet Cell...

Selv om de som henges ut i avisene ikke alltid vil oppleve det slik, er det kanskje likevel noe i munnhellet "all PR er god PR". Olav Folkestad og en håndfull andre utbrytere fra Cell opplevde i hvert fall i vinter å få sine navn trukket frem i en offentlig skittentøyvask som skapte stor oppmerksomhet i Internett-bransjen.

Fire måneder senere er de i gang med et nytt konsulentselskap - som allerede tjener gode penger. Kanskje norske medier skal ha æren for det?

- Nei, jeg tror ikke det, sier Folkestad, som innrømmer at han opplevde det som ubehagelig da mediene - den du leser nå inkludert - fokuserte så sterkt på hans person under vinterens tumulter i Cell Network (mer om den historien kan du lese via pekerne nederst på denne siden).


- Det er aldri hyggelig å få ansiktet sitt smurt ut over store oppslag i media, istemmer Folkestads høyre hånd, Erik Moe-Helgesen, som tidligere var nærmeste kompanjong til Bente Sollid (i daværende Digital Hverdag) før han altså bestemte seg for å hoppe av og starte på nytt..
Folkestad og Moe-Helgesen er henholdsvis administrerende direktør og vice president i nyetableringen Bekk Consulting, som allerede er kommet opp i anseelige 40 medarbeidere.

I dag offentliggjorde duoen for første gang detaljerte planer for hva de skal drive med i det nye selskapet.

- Bekk skal drive med én ting og det er ebusiness-integrasjon, sier Folkestad.

Selskapet skal med andre ord spesialisere seg på å utvikle og implementere avanserte, bedriftskritiske e-handelsløsninger "for større virksomheter og og ambisiøse dotcom-selskaper", for å sitere vaskeseddelen.

- Vi snakker om alt fra business-to-business til business-to-consumer og CRM-løsninger, forteller Folkestad, som har ambisjoner om å kunne tilby sine kunder én komplett integrasjonspakke: Bekk skal gjøre alt fra utarbeidelse av forretningsplaner og langsiktige strategier, til utvikling, design og implementering av komplette e-handelsløsninger.

- Dere vil gjøre hele jobben, og takker følgelig nei til kunder som bare vil ha dere til å lage ny design på noen nettsider?

- Ja, vi har som allerede sagt avvist enkelte forespørsler.Jeg pleier å si at "e-business" er lik "business" er lik "forretningskritisk". Det er avgjørende at vi kan forsikre våre kunder om at vi har forretningsforståelse og gjennomføringsevne. e-business er ikke et prosjekt, men et langsiktig samarbeid, derfor mener vi også at det beste er at vi tar hånd om hele prosessen, sier Folkestad, som summerer Bekks visjon i én setning: "Å skape det største, mest attraktive og kompetente e-business-miljøet i Norge gjennom et langsiktig og gjensidig lønnsomt samarbeid med utvalgte kunder".

Med seg på laget har sivilingeniør Folkestad og siviløkonom Moe-Helgesen fått med 38 andre erfarne Internett-personer, de fleste enten med sivilingeniør- eller siviløkonom-bakgrunn. Eller med begge deler.

De ansatte er med nennsom hånd plukket fra noen av landets ledende strategi-, IT- og nettkonsulentselskaper, deriblant nevnte Cell Network, ConCrea, Oracle, dna, Cambridge Technologi Group, Andersen Consulting, McKinsey, Arthur Andersen og Icon Medialab.

- Alle får ikke bare tilbud om å eie aksjer i selskapet. Vi forlanger at de blir medeiere, forteller Moe-Helgesen, som mener aktivt medeierskap er en avgjørende motivasjonsfaktor for å få tak i de rette menneskene, for å holde på dem og for å få dem til å yte sitt beste så lenge de forblir i selskapet.

- Vi har faktisk brukt digi.no som et case i så måte, smiler Folkestad.


P.S.
Da digi.no spurte Folkestad og Moe-Helgesen om de vurderte å ansette Bente Sollid, var svaret to brede glis, krydret med et par lett flakkende blikk og en øredøvende stillhet...
D.S.

Til toppen