Selvskudd fra nytt Microsoft-vitne

Microsoft-venn og tidligere Symantec-sjef Gordon Eubanks delte ut nye kort til aktoratet da han fortalte hvorfor det var nødvendig for Microsoft å satse på andre markeder enn bare Windows.

Microsoft-venn og tidligere Symantec-sjef Gordon Eubanks delte ut nye kort til aktoratet da han fortalte hvorfor det var nødvendig for Microsoft å satse på andre markeder enn bare Windows.

Eubanks er i dag toppsjef for programvarehuset Oblix, kjent for produktet Corporate Services Automation, et bedriftsautomasjonssystem som kjører under Windows NT og Solaris, og som krever katalogtjenesteprodukter fra enten Novell eller Netscape. Eubanks er det eneste vitnet i rettssakens sluttfase som ikke ble kalt til vitneboksen i den første fasen.

Eubanks' poeng er velkjente: Teknologimonopoler er ikke varige. I programvare rettes ikke lenger fokus på operativsystem, men på nye elementer som nettlesere. Microsoft trues dessuten av nye apparater med trådløs forbindelse til Internett. Eubanks mener dessuten at Linux ikke kan avvises som alvorlig utfordrer til Windows.

Da Eubanks ble grillet av myndighetenes prosessfullmektig David Boies, kom mange svakheter til syne. Han innrømmet at Windows er et monopol, og det var lett for Boies å ta utgangspunkt i det Eubanks sa om utviklingen i programvarebransjen til å begrunne hvorfor det var så nødvendig for Microsoft å nytte Windows-monopolet til å erobre andre markeder. Det siste er den alvorligste anklagen mot Microsoft i henhold til antitrustlovene. Det meste av det Eubanks sa kan brukes til å vise hvorfor Microsoft var så opptatt av å knuse Netscape og Java.

Det var også enkelt for Boies å knytte Eubanks' pro-Microsoft-syn til egeninteresse. Boies trakk fram en e-post som Eubanks skrev til Bill Gates i vinter, der han først tok på seg å skrive et Microsoft-vennlig innlegg i datapressen, for så å be om at Gates gjorde noe med at Symantec-konkurrenten McAfee var blitt en del av Microsofts Windows-utvidelse Plus Pack.

Eubanks forhandlet fram såkalte FirstWave-avtaler med Microsoft for både Symantec og Oblix. Dette er avtaler som gir spesielle privilegier og tekniske fordeler, mot at man underkaster seg bestemte krav fra Microsoft. Boies trakk fram en e-post fra Sandeep Johri, Oblix' grunnlegger, som stadfester selskapets behov for å være "totally in bed with them" altså Microsoft.

Boies trakk videre fram Microsofts svartliste som dukket opp i rettssaken mellom Microsoft og Bristol. (Se peker til egen artikkel.) Eubanks erkjente at han hadde saumfart listen for å sjekke i hvilken kategori Oblix sto.

Til slutt avslørte Boies et klossete forsøk fra Microsoft på å manipulere bevismateriale. Microsofts advokater ba om at en e-post fra Bill Gates som var funnet i arkivet til America Online, merket "høyst konfidensiell", og som talte for Microsofts syn på America Onlines oppkjøp av Netscape, skulle oppfattes som et viktig bevis. Boies trakk fram annen e-post som viste at denne e-posten var bevisst lekket ut til Associated Press, og at en av Gates' medarbeidere hadde rapportert at dette var like effektivt som å sende en pressemelding. Boies framholdt at den opprinnelige e-posten til America Online måtte ha vært sendt bevisst med tanke på rettssaken - og dommeren skal ha nikket anerkjennende til dette.

Til toppen