Selvstendig pakke for beslutningsstøtte

Oracle tilbyr for første gang en selvstendig pakke for beslutningsstøtte: Business Intelligence 10g.

Oracle tilbyr for første gang en selvstendig pakke for beslutningsstøtte: Business Intelligence 10g.

Den viktigste lanseringen på Oracles store kundearrangement i San Francisco, Oracle Open World med 25.000 deltakere, er en pakke kalt Oracle Business Intelligence 10g (heretter forkortet BI 10g). Pakken består av forbedrede moduler som hittil bare har vært tilgjengelige gjennom selskapets applikasjonstjener. Den presenteres som en milepæl i Oracles arbeid med beslutningsstøtte.

Den viktigste forbedringen i forhold til det som hittil bare har vært tilgjengelig gjennom applikasjonstjeneren, er, ifølge produktsjef Ray Roccaforte at man har løst problemene knyttet til at relasjonsdata og transaksjonsdata må hentes gjennom forskjellige verktøy.

– I 9i-versjonen flyttet vi avanserte funksjoner knyttet til transaksjonsanalyse [OLAP for «OnLine Analytical Processing»] ned i databasen, men vi hadde fortsatt verktøyproblemet: SQL-verktøy kunne ikke nå de flerdimensjonale strukturene som OLAP-data presenteres i. 10g-databasen er et stort teknologisk framskritt, blant annet fordi den legger grunnen til at relasjonsdata og transaksjonsdata kan hentes i ett, uten at brukeren er klar over forskjellen. I BI 10g kan vi tilby enhetlig tilgang til alt som ligger i databasen med tanke på analyser, rapporter og prognoser.

BI 10g er satt sammen av fire komponenter. Den mest umiddelbare for brukeren er Oracle Discoverer for spørring, rapportering og analyse. Grensesnittet til brukeren er følger modellen med instrumentpanel («dashboard»). Slik den framstår i BI 10g har den 36 ferdige panelsider, 225 ferdige nøkkelindikatorer og over 580 ferdige rapporter, alt klargjort for modellen med balansert målstyring («balanced scorecard»). Discoverer har ordninger som lar brukerne selv tilrettelegge egne rapporter og paneler.

En svært viktig nyhet i forhold til Oracles tidligere komponenter for beslutningsstøtte, er en komponent som gjør all dataanalyse tilgjengelig for Microsofts utbredte regneark Excel, kalt Spreadsheet Add-In. Når den er installert lokalt, gjøres hele databasen og alle analyseverktøy tilgjengelige gjennom regnearket, i samsvar med brukerrettighetene nedfelt i katalogen. Denne komponenten ble behørig rost av alle tre pilotkunder (Broadcast Music, RL Polk og Ohio Savings Bank) som sto fram under lanseringen.

Et mål med Oracles satsing på beslutningsstøtte er å gjøre stadig flere innen bedriften til brukere. Roccaforte ser på dette som å gjøre potensialet i 10g-databasen, der databasen selv tar seg av alle analytiske beregninger, tilgjengelig for de mange som ikke er databaseeksperter.

– Databasen står fram som enhetlig kilde til sannhet, med de grunnleggende verktøyene for å gjøre data til informasjon. BI 10g gjør dette tilgjengelig for alminnelige brukere, og gir dem samtidig muligheten til å dele sine analyser og rapporter med andre.

Alt man får fram på skjermen kan publiseres og distribueres videre, som html-dokument, som regneark eller som pdf-fil. Regneark-publiseringen lar folk leke med tallene, men har samtidig en mulighet for å gjeninnhente de opprinnelige tallene fra databasen.

I tillegg til komponentene Discoverer og Spreadsheet Add-In, kommer Warehouse Builder med ETL-funksjoner («extract, transfer and load») for å få tilgang til heterogene datakilder og for å vaske og kvalitetssikre data, og utviklerkomponentene BI Beans for dem som vil utvide standardtilbudet fra Oracle med egne applikasjoner for beslutningsstøtte.

For allmennheten blir BI 10g tilgjengelig i første kvartal 2005.

    Les også:

Til toppen