Send SMS fra Outlook

Telenor Mobil lanserte tirsdag et tillegg til Microsoft Outlook som gjør at du kan sende SMS direkte fra e-postklienten. Billigere enn vanlig skal det også være.

Telenor Mobil lanserte tirsdag et tillegg til Microsoft Outlook som gjør at du kan sende SMS direkte fra e-postklienten. Billigere enn vanlig skal det også være.

Ved å laste ned en tilleggsmodul til Microsoft Outlook 2000 eller Outlook XP (for Windows), kan du nå sende SMS-meldinger direkte fra e-postklienten hvis du har mobilabonnement hos Telenor Mobil. Installasjonsfilene er på drøyt 5 megabytes og installeres enkelt, selv om Windows 98 må restartes for at det hele skal komme på plass.

Vi testet modulen sammen med Outlook XP. Her opprettes det egen knapp på verktøylinjen, som åpner et egnet vindu for valg av mottakere og tekst for meldingen. Vinduet viser hvor mange ledige tegn det er igjen i meldingen, samt om teksten er for stor til å få plass i én melding, slik at det må sendes flere.

Nummeroversikten oppdateres automatisk mot Outlooks adressebok ved oppstart, slik at telefonnummer som er lagret der, blir lett tilgjengelige. Men man kan selvsagt også skrive andre nummer direkte inn. Meldingene kan sende til et tilsynelatende ubegrenset antall mottakere.

For å konfigurere tjenesten og knytte den til ditt mobilnummer, må du bevege deg inn i innstillingene til Outlook. Under Alternative på meny Verktøy finner du en ny mappefane som heter SMS (naturlig nok). Her fyller du inn mobilnummeret ditt, passordet ditt hos Telenor Mobil, samt sendestien til selve tjenesten.

Har du ikke noe passord hos Telenor Mobil, eller har glemt det, kan du bestille nytt ved å sende tekstmeldingen "passord xxxxx" (erstatt x-ene med det du ønsker å ha som passord) til 1999.

Undertegnede slet litt med å få sendt en enkel tekstmelding. Tilbakemeldingene fra programmet opplyste om at det var problemer med å få skikkelig kontakt med serveren, men ba oss også sjekke om vi hadde satt det opp skikkelig. Det viste seg til slutt at vi nok hadde gjort alt riktig, for etter en del forsøk fordelt på noen timer, fikk vi endelig sendt meldingen. La oss håpe tjenesten ikke vil være like utilgjengelig i framtiden.

Den største fordelen med SMS for Outlook, er at prisen for å sende meldinger til andre Telenor Mobil-abonnenter er 75 øre, mot normalt én krone. For å sende melding til andre mobilnett, vil det fortsatt koste deg en krone.

Programvaren og nærmere instruksjoner om installasjon og konfigurering finner du på Telenor Mobils SMS fra Outlook-sider.

Forøvrig finnes det fra før av et konkurrerende produkt her i landet, EasySMS. Dette er riktignok ikke knyttet til noen eksisterende programvare og adressebok, men kan da til gjengjeld brukes av alle som benytter nyere utgaver av Windows, også de som ikke benytter Outlook. Med mindre du kun sender meldinger til en Telenor-bruker, holder EasySMS også en lavere pris - 77 øre per melding, uansett mobilnett.

Til toppen