Sender 5600 tekst-meldinger per sekund

Antall SMS-meldinger som sendes via verdens GSM-mobilnett slår alle rekorder og passerte i desember i fjor 5600 meldinger per sekund.

Antall SMS-meldinger som sendes via verdens GSM-mobilnett slår alle rekorder og passerte i desember i fjor 5600 meldinger per sekund.

I prognosene fra organisasjonen for verdens GSM-operatører, The GSM Association går det nå fram at det i løpet av året vil bli distribuert 200 milliarder tekstmeldinger, hvorav 25 milliarder i desember alene.

Leder av organisasjonen, Rob Conway, sier at antallet har passert kritisk masse i mange internasjonale markeder. - Vi har sett en sterk kulturforskyvning i måten folk kommuniserer på ved at meldinger er vel så populært som å snakke.

SMS-tjenester er lansert av en rekke mobiloperatører de siste årene. I Norge ble meldingstjenestene tilgjengelig fra 1995 for abonnementskunder og for den brede masse i 1998 da Telenor Mobil og NetCom åpnet for bruk av tekstmeldinger for kontantkortkunder som også har vist seg å være de mest trofaste kundene.

Blant de store europeiske markedene er Storbritannia der de fire mobiloperatørene distribuerte 756 millioner tekstmeldinger i desember 2000, opp 300 prosent fra året før, mens de fire operatørene i Tyskland opplevde 1,8 milliarder meldinger distribuert.

Organisasjonen mener at den mest spennende utviklingen nå foregår i Asia. Fillippinene skiller seg ut ved at tekstmeldinger inngår i det månedlige faste abonnementet. Der sendes 18 millioner meldinger hver dag.

Gjennomsnittet for hver GSM-kunde har økt dramatisk fra 0,4 meldinger i 1995 til 35 i desember i fjor.

Blant The GSM Associations 514 medlemmer i 162 land finnes 452 millioner mobilkunder. GSM-standarden er verdens desidert største mobilstandard.

Til toppen