Sender hele Oracle opp i skyen

Larry Ellison lover alle bedriftsapplikasjoner i skyen fra og med 6. juni.

Sender hele Oracle opp i skyen
Larry Ellison kunngjorde Oracle Public Cloud 5. oktober 2011. Fra 6. juni skal alle Oracles bedriftsapplikasjoner være tilgjengelig gjennom nettskyen. Bilde: Tony Avelar / Bloomberg / Getty Images / All Over Press

Oracle-sjef Larry Ellison var intervjuet på scenen under den såkalte D10-konferansen i Los Angeles onsdag, og røpet en stor nyhet: Oracle vil lansere en fullverdig portefølje av nettskytjenester til bedriftsmarkedet 6. juni.

Referat, video og avskrift av intervjuet er tilgjengelig fra henholdsvis Wall Street Journal, All Things Digital (som arrangerte konferansen og sto for intervjuet), Reuters og Cnet.

Ellison har tidligere raljert over andres tilbøyelighet til å hive seg på «cloud-bølgen». ZDnet refererer noen saftige uttalelser fra 2008.

Det er imidlertid en stor misforståelse å tro at den kommende kunngjøringen 6. juni uttrykker en uventet snuoperasjon og en desavuering av uttalelsene fra fire år tilbake.

På Oracle Open World i oktober 2011 argumentert Larry Ellison intenst for å kjøre applikasjoner, databaser og Java i nettskyen. Bilde: Tony Avelar / Bloomberg / Getty Images / All Over Press

Poenget er at Ellison allerede i 1998 tok muligheten for å levere bedriftsapplikasjoner som tjenester over nettet alvorlig nok til å finansiere opprettelsen av Netsuite, et selskap som tok mål av seg til å tilby ERP, kundehåndtering og salgsstøtte gjennom det som siden er døpt nettskyen. Netsuite ble børsnotert i desember 2007, i åpen erkjennelse av at de var en Oracle-konkurrent.

Samme år investerte Ellison i et av sine hatobjekter, Salesforce.com, som raskt ble langt større enn Netsuite, og som ble børsnotert i 2004. Ellisons eierandel i Salesforce.com var verdt i overkant av 190 millioner dollar sommeren 2007, da beslutningen ble tatt om også å børsnotere Netsuite. (Se artiklene Ellison-selskap på børs skal slåss med Oracle og Ellison børsnoterer sin egen Oracle-konkurrent.)

Intervjuet onsdag er langt fra første gang Ellison forteller at også Oracle vil satse på nettskyen. Med tanke på at bedrifter skulle enkelt kunne implementere en egen nettsky lanserte Oracle Exalogic Elastic Cloud i september 2010 – som «nettsky på boks» – og i oktober i fjor kom kunngjøringen om Oracle Public Cloud.

Oracle Public Cloud omfatter i dag både applikasjonstjenester og plattformtjenester. Blant applikasjonstjenestene er kundehåndtering, personal og sosialt nettverk. Plattformtjenestene gir kunder anledning til å kjøre egenutviklede Java- og databaseapplikasjoner i Oracles nettsky.

Onsdag var Ellison forståelig nok vag i forhold til hva kunngjøringen 6. juni konkret vil gå ut på. Men formuleringen «fra 6. juni vil alle applikasjonene våre være i nettskyen» bør tas bokstavelig.

Ellison poengterte ellers at Oracles nettsky er mer moderne enn konkurrentenes. Påstanden bygger på to forhold. Han hevder at Oracle – i motsetning til for eksempel hatobjektet SAP – har omprogrammert alle applikasjonene nettopp med tanke på å kunne fungere effektivt i nettskyen. Denne prosessen har foregått over mange år, antakelig fordi Ellison identifiserer den med det omfattende mellomvareprosjektet Fusion.

Det andre forholdet er at – ifølge Ellison i motsetning til Salesforce.com – Oracles nettskytjenester sørger for at alle kundenes applikasjoner kjører i egne virtuelle maskiner. Dette skal gi flere fordeler, som streng atskillelse fra andre kunders systemer, og at kunden står fritt til selv å bestemme når man vil oppgradere programvaren.

    Les også: