Sender TV-program med fly til USA

Når Scandinavian Channel starter sendingene til USA i september, blir det med rutefly. Telenor anbefalte SAS som "carrier" på den digitale TV-kanalen i stedet for å sende det over egne satellitter.

Når Scandinavian Channel starter sendingene til USA i september, blir det med rutefly. Telenor anbefalte SAS som "carrier" på den digitale TV-kanalen i stedet for å sende det over egne satellitter.

De nordiske allmennkringkasterne skal starte Scandinavian Channel rettet mot amerikanske seere i september. Betal-TV-kanalen skal ikke sende nyheter av helt naturlige grunner: Programmene blir sendt med fly til USA fordi det er for dyrt å leie satellittplass. Det er faktisk Telenor som har anbefalt det.

24-timers kanalen er heldigital og retter seg mot de rundt 12 millioner amerikanere som regner seg som norsk-amerikanere, dansk-amerikanere, svensk-amerikanere, finsk-amerikanere eller islandsk-amerikanere

Fordi det er for dyrt å leie plass på en satellitt, skal programmene fraktes fysisk fra de nordiske avsenderland til USA. Av den grunn vil det ikke bli sendt nyheter på kanalen.

- Vi skal sende programmene med flyfrakt eller kurer, fordi satellittkostnadene for å overføre signalene direkte fra Norden til USA er for høye. Vi gjør dette rett og slett fordi det på denne måten fordi det er for dyrt, sier Tor Paulsen, som er kontorsjef i NRK Aktivum.

Han har vært prosjektleder for Scandinavian Channel i NRK og forteller at de nordiske allmennkringkasterne har ikke sett det lønnsomt å satse på nyheter.

- Det stemmer at vi ikke ser det som lønnsomt å ha nyheter på kanalen. Men vi legger ganske stor vekt på aktualitetsprogram, hvor seere får et godt innblikk i hva som skjer i Norden. Fra NRKs side satser vi på å sende programmer som "Norge i dag" og "Norge rundt" to ganger i uken med fly til USA. Spesialprogram som matprogram, dokumentarer og "Ut i naturen" vil bli sendt over sjeldnere, sier Paulsen til digi.no.

I dag sender Scandinavian Channel noen timer hver ukedag, og kanalen sendes i regi av norsk-amerikaneren Steinar Hybertsen. Hybertsen leder et selskap med samme navn, hvor blant annet Telenor er inne på eiersiden. Det er dette selskapet som skal administrere sendingene i USA.

- Jeg har ikke tall på hvor dyrt det er å leie satellitt, men Telenor er jo en av medeierene, og det har vært deres vurdering at det ikke er regningssvarende å leie satellitt. Kanskje vi vil gå over til satellittoverføring i fremtiden, hvis satellittkostnadene går ned, sier Paulsen.

Alle sendingene skal gå på originalspråket, men skal også tekstes.

Tanken er at det skal være like mye stoff fra de fire største allmennkringkasterne Sveriges Television (SVT), Norsk Rikskringkasting (NRK), Damarks Radio (DR) og finske YLE.

- I utgangspunktet har kanalen satt opp et programskjema hvor hver av de fire store bidrar med like store andeler. Den islandske allmennkringkasteren RUV skal levere en mindre del. Men dette er ikke tilpasset tallet på amerikanere med bakgrunn fra de ulike land. Det er flest svensk-ættede, den nest-største gruppen er de norsk-ættede, mens de danske og finske er en betydelig mindre gruppe. Hvis det viser seg at det er et folkekrav at vi sender mer svensk eller norsk, skal vi nok finne noen løsninger på det, understreker Paulsen.

NRK Info skriver at kanalen må ha rundt 55.000 seere for å gå i null. Forløperen The Norwegian Channel, som er et pilotprosjekt i samme område som NRK har vært innholdsleverandør for i tre år, har hatt om lag 30.000 seere.

Styrene i de nordiske allmennkringkasterne skal behandle avtalen med Scandinavian Channel i løpet av mai i år.

Til toppen