Seniorer stiller svakere i IT-bransjen

Mange IT-folk som runder 50 år føler seg presset og undervurdert i IT-bransjen.

Mange IT-folk som runder 50 år føler seg presset og undervurdert i IT-bransjen.

Kjell Flagstad er tillitsvalgt i IBM og forbundsleder i IT-forbundet som representerer mellom 40 og 50 IT-bedrifter i Norge. Antallet ansatte varierer mellom 20 til 1.500 ansatte.

Flagstad forteller om flere henvendelser fra «eldre» IT-ansatte, helt ned til 45 år som føler seg diskriminert ute i IT-bedriftene.

Det kan være alt fra å stå stille og til og gå ned i lønn til ikke bli tatt med i viktige beslutninger og goder som kurs og egenutvikling.

- Vi har tatt dette problemet på alvor og innbakt et eget element i hovedoverenskomsten med ledelsen. IBM forplikter seg til å legge til rette en utfordrende arbeidsplass for den enkelte medarbeider fram til normal pensjonsalder på 67 år, forteller Flagstad til digi.no.

Som seniorer i IBM regnes alle medlemmer i IBMs pensjonsordning som har fylt 45 år.

Selskapet forplikter å gi seniorer en lønnsutvikling som er i samsvar med selskapet ellers. Fra det året medarbeideren fyller 57 år skal det gjennomføres en årlig senioravtale der det planlegges for årene som kommer. Samtalen skal fokusere på behovet for å trappe ned, gå over i en mindre krevende jobb eller eventuelt trekke seg tilbake i arbeidslivet.

- Flagstad forteller at ansatte over 57 år skal gis mulighet for redusert arbeid. Velger man å gå ned til 80 prosent stilling med redusert lønn, vil IBM likevel betale et pensjonsgrunnlag som omfatter 100 prosent stilling.

Flagstad vet ikke om den kraftige nedbemanningen fra IBM som først og fremst vil ramme Europa, har overvekt av seniorer.

- Vi har en klausul i vår avtale om at nedbemanning i IBM skal tilstrebes å ikke berøre medarbeidere som er 57 år eller eldre eller ansatte med lang tjenestetid, sier han til dig.no.

Til toppen