Senker prisene med en milliard

Atter en gang setter Telenor ned prisene. Her er pressemeldingen selskapet har sendt ut i forbindelse med dagens takstreduksjon.

Atter en gang setter Telenor ned prisene. Her er pressemeldingen selskapet har sendt ut i forbindelse med dagens takstreduksjon.

Pressemelding: Telenor senker prisene og etablerer Europas største lokaltakstområde

(Oslo, 26.11.96) Fra årsskiftet blir den samlede norske telefonregningen vel en milliard kroner lavere på årsbasis. Samtidig utvider Telenor lokaltakstområdet kraftig til også å omfatte dagens nærtakstområde, slik at vi fra nyttår har bare to takstsoner innenlands. Med dette får Norge lokaltakst innen geografiske områder som er størst i Europa. Forøvrig går fjerntaksten betydelig ned, det samme gjør prisene for mobilsamtaler og for utenlandssamtaler. Samtaler innen egen kommune vil gå opp.

To prissoner

Telenor setter ned prisene for åttende år på rad. Den samlede prisreduksjonen er på 1,1 milliarder kroner, fordelt med 430 millioner kr på vanlig telefoni, 500 mill.kr. på mobiltelefoni og 180 millioner kr på leide samband. I tillegg utvider og forbedrer Telenor sine rabattilbud til både privat- og bedriftskunder. Samtidig etableres et nytt lokaltakstområde bestående av den enkelte kommune og dagens nærtakstområde, områder med en radius på om lag 50 kilometer. Telenor er først i Europa til å etablere så store lokaltakstområder.

Med unntak av Nord-Norge, vil det fra nyttår være bare to takstsoner her i landet: lokal- og fjerntakst. Spesialordningen med at det ikke er fjerntakst innen de tre nordligste fylkene opprettholdes. Det betyr at hele Nord-Norge fra nyttår blir ett eneste stort lokaltakstområde.

Billigere

Prisen på utenlandssamtaler fra fasttelefon går ned med gjennomsnittlig 9 prosent. Størst reduksjon blir det på samtaler til Norden, Europa og USA. Prisene til USA går ned med 35 prosent på kveldstid. En samtale til New York vil dermed koste det samme som en samtale til London. Utlandsprisene fra mobiltelefon ble satt ned 1.11. i år med reduksjoner på inntil 50 prosent. Innenlands mobilsamtaler blir i gjennomsnitt 25 prosent billigere fra nyttår, mens prisen for å ringe fra fasttelefon til mobiltelefon reduseres med 15 prosent. Prisen for å ringe fjerntakst blir satt ned med 8 prosent.

Sanntid

Privatkunder og småbedrifter som er tilknyttet en digital sentral, vil fra nyttår få sine telefonsamtaler priset etter sanntid, det vil si pr. sekund, og ikke etter antall tellerskritt. Kunden betaler dermed for nøyaktig den tid samtalen varer, og ikke etter påbegynte tellerskritt som i dag.

Rebalansert prising

For å motvirke at samtaler over lengre strekninger skal fortsette å subsidiere samtaler over kortere strekninger blir det innført to endringer. Det blir mulig å ringe for lokaltakst over et større område enn noe annet europeisk land kan by på. Samtidig blir det en startpris pr samtale på 40 øre for Basis-abonnement (37 øre for Pluss-abonnement), uansett lengde og avstand. Med tellerskrittaksering har minste pris vært ett tellerskritt på 70 øre (64 øre for Pluss-abonnement). Den nye lokaltaksten medfører at lange samtaler innen kommunen, særlig på kveldstid, blir noe dyrere. "De nye prisene stemmer bedre med de virkelige kostnadene for å bruke telenettet", sier visekonsernsjef Terje Thon. "I dag taper vi penger på kommunetakstsamtaler på kveldstid og i helger, samtidig som det har vært for dyrt å ringe over lange avstander.

Dette retter vi på nå. Privatkunder som har et stort telefonbruk kan i tillegg oppnå store besparelser ved å velge ett eller flere av rabattproduktene i "Familie og Venner"-programmet. Bedriftskunder kan nyte godt av selektive rabatter og spesielle produkter som VIP Nett", sier Thon.

Gjennomsnittsregningen ned

Gjennomsnittsregningen for nasjonal og internasjonal telefontrafikk vil fra nyttår gå ned med 6 prosent for privatkunder og 8 prosent for bedriftskunder, viser beregninger Telenor har foretatt.

Billigere med ISDN

Stadig flere får behov for å ha tilgjengelig telefon og Internett samtidig. ISDN er fremtidens telefonabonnement som blant annet gir to digitale telefonlinjer og kan benyttes til telefon, fax, eller f.eks. Internett-tilknytning. Prisen på et ISDN Basis-abonnement blir 30 prosent lavere enn for to vanlige telefonabonnement, mens trafikkprisen blir lik. Fra 1.1.97 reduseres etableringsprisen for ISDN-Basis-abonnement med 19 prosent til 1.125 kr, mens abonnementsprisen går ned 12 prosent til 150 kr pr måned.

Til toppen