Sense anker millionkrav mot Telenor

Sense-sjef Nadir Nalbant forsøker en gang til i håpet om få flere hundre millioner kroner fra Telenor.

Mobilselskapet Sense anker nettleie-saken mot Telenor til lagmannsretten. Saken gjelder et krav på vel 255 millioner kroner som mobilselskapet mener Telenor har tatt for mye i nettleie.

Telenor ble i november frifunnet i tingretten, men nå anker Sense til lagmannsretten.

- Vi har hele tiden vært innstilt på anke, men ville bruke litt tid på å studere dommen. Slik vi tolker det, har ikke avgjørelsen i tingretten svekket vår sak. Vi oppfatter dommen mer som en oppfordring til å gå til en høyere rettsinstans, sier Sense-sjef Nadir Nalbant.

Både Sense og Telenor mener saken er prinsipielt viktig.

- Dette er en viktig prinsippavgjørelse. Vi kan ikke leve med en situasjon der inngåtte avtaler, med vilkår som er kjent både for aktører, marked og myndigheter, skal bli gjenstand for omkamper og krav om erstatning i etterkant, sa konserndirektør Pål Wien Espen i Telenor etter avgjørelsen i tingretten.

Les mer om: