Sense-ansatte kritiserer departementet

I en pressemelding signert "De ansatte i Sense Communications" uttrykker de ansatte undring over at Samferdselsdepartementet overstyrer Post og teletilsynet ved å selv foreta den endelige behandlingen av Senses krav om tilgang til Telenor Mobils mobilnett.

I en pressemelding signert "De ansatte i Sense Communications" uttrykker de ansatte undring over at Samferdselsdepartementet overstyrer Post og teletilsynet ved å selv foreta den endelige behandlingen av Senses krav om tilgang til Telenor Mobils mobilnett.

Meldingen fra de ansatte lyder:

"På grunn av den senere tids presseomtale av Sense hvorav noe har vært misvisende, er det et ønske fra de ansatte i selskapet å gi en felles uttalelse om vårt syn på selskapets situasjon.

Konseptet som Sense ønsker å bygge sin virksomhet omkring er etter de ansattes mening unikt, fordelaktig for skandinaviske telekomkunder og vil være med på å prege fremtidens utvikling av Telekom-markedet. Dersom ikke Sense får mulighet til å gjennomføre konseptet, er det av felles oppfattelse at alternative selskaper vil fullføre dette.

De ansatte tar klar avstand fra anklager som retter seg mot enkeltpersoner i firmaet.

Imidlertid stiller de ansatte seg undrende til at samferdselsdepartementet tillater dagens monopolsituasjon på det norske telemarkedet. Monopolisten Telenor har tatt vare på sin monopol situasjon og vil fortsette med dette som ethvert annet selskap med markedskontroll. De ansatte har nøye fulgt fremdriften i arbeidet med å skaffe selskapet nødvendige avtaler for å kunne entre markedet i Norge. Post og teletilsynets behandling har trygget de ansatte og gitt tro på sikre fremtidige arbeidsplasser. Der var derfor med vantro at de ansatte opplevde at Telenors eiere overstyrte sin egen nedsatte reguleringsmyndighet (PT) (Post- og teletilsynet. red. anm.), for å beskytte monopolsituasjonen i Norge.

De ansatte er overbevist om at dersom PT's beslutning hadde blitt opprettholdt ville selskapet kunne blitt fullfinansiert i dag.

Med vennlig hilsen

De ansatte i Sense Communications

"

---

(Meldingen er gjengitt i sin originale form og ikke redigert for skrivefeil, red.anm.)

Til toppen