Sense Communications på Oslo Børs før årsskiftet

Sense Communications følger hakk i hæl på Telenor og planlegger børsnotering før årsskiftet.

Sense Communications følger hakk i hæl på Telenor og planlegger børsnotering før årsskiftet.

Mobiloperatøren Sense Communications har fulltegnet en privat plassering av minimum 250 millioner kroner som en del av selskapets børsprosess, opplyser selskapet. Transaksjonen var rettet mot hovedsaklig norske finansielle investorer og består av aksjeemisjon og en mindre andel konvertibelt obligasjonslån. Sense er dermed tilført i overkant av 250 millioner kroner i friske penger, som selskapet skal bruke til å vokse geografisk og til å ta en ledende nordisk posisjon som tilbyder av mobile tjenester.

Emisjonskursen ble satt til 25 kroner. Hver tegner får i tillegg rett til å motta ca. 0,67 frittstående tegningsretter pr. aksje som tegnes i emisjonen. Hver tegningsrett gir rett til når som helst innen 2 år å kreve utstedt en ny aksje i Sense til kurs 37,50 kr pr. aksje. Det konvertible obligasjonslånet utstedes med 12 prosent årlig rente og en løpetid på 5 år, og gir innehaver rett til når som helst i løpet av perioden å kreve lånet konvertert i aksjer med en konverteringskurs på 37,50 kroner pr. aksje. Lånet har en låneramme på maksimum 100 millioner kroner.

Transaksjonen er betinget av vedtak i generalforsamlingen og av at selskapets aksjer blir vedtatt tatt opp til notering på Oslo Børs senest innen 31.12.00.

Dermed følger Sense Communications med over 240.000 Internett- og mobiltelefonkunder i Norden, hakk i hæl på Telenor som noters på Oslo Børs 4. desember 2000.

Sense Communications er sist omsatt i det "unoterte markedet" til kurs 24,- NOK, som priser selskapet før den private plasseringen til 1.350 millioner kroner.

Til toppen