Sense får ikke tilgang før klagen er behandlet

Samferdselsdepartementet gir Telenor Mobil medhold i at Sense ikke skal få tilgang til Telenors mobilnett før klagesaken er behandlet av departementet, som dermed tilsidesetter Post- og teletilsynets vedtak om at Sense skulle få tilgang til mobilnettet fram til klagesaken ble behandlet.

Samferdselsdepartementet gir Telenor Mobil medhold i at Sense ikke skal få tilgang til Telenors mobilnett før klagesaken er behandlet av departementet, som dermed tilsidesetter Post- og teletilsynets vedtak om at Sense skulle få tilgang til mobilnettet fram til klagesaken ble behandlet.

Post- og teletilsynet (PT) gikk den 18. november inn for at Sense skulle få tilgang til Telenor Mobils mobilnett inntil klagesaken var behandlet.

Sist uke bestemte Samferdselsdepartementet at de sammen med Arbeids- og administrasjonsdepartementet både skal behandle Telenor Mobils klage mot et PT-vedtak fra den 11. september som gir Sense Communications tilgang til Telenors GSM-nett. Inntil dette vedtaket foreligger har Sense Communications bedt om at vedtaket ikke gis oppsettende virkning slik at selskapet kunne starte mobilvirksomheten før klagesaken ble avgjort.

Post- og teletilsynet ga klarsignal for dette, men Telenor Mobil ba om at Samferdselsdepartementet tok stilling til saken, siden den var av så stor prinsipiell betydning for mobilbransjen.

Det har departementet nå gjort, og skriver i sitt brev til partene at en utsettelse av tidspunktet før Sense får tilgang til mobilmarkedet "ikke sees å skade vesentlige offentlige interesser".

Departementet mener at det er vanskelig å avgjøre hvorvidt Sense får tilgang til markedet eller ikke vil øke konkurransen i mobilmarkedet, så lenge selve klagesaken ikke er behandlet.

I vedtaket heter det at Samferdselsdepartementet legger avgjørende vekt på at klagesaken dreier seg om et valg "av grunnleggende telepolitisk og markedsmessig betydning", og skriver videre at regelverket er uklart i forhold til hvordan denne saken skal løses. Derfor legges det størst vekt på hensynet til eksisterende operatører i markedet, og å pålegge Telenor Mobil tiltak som vil endre den eksisterende tilstanden i markedet, før klagen er behandlet.

Departementet understreker i brevet at det er av betydning at klagesaken behandles raskt.

- Vi er overrasket og skuffet over denne avgjørelsen, og etter det vi kan se er den fattet på et syltynt grunnlag, sier styreformann Trygve Tamburstuen i Sense Communications til digi.no.

Tamburstuen mener beslutningen undergraver Post- og teletilsynets stilling som en selvstendig regulerende myndighet, og forventer at Samferdselsdepartementet nå raskt tar en endelig beslutning i klagen fra Telenor Mobil.

Til toppen