BEDRIFTSTEKNOLOGI

Sense får mobiltilgang - inntil videre

Telenor Mobil får ikke medhold i kravet om at det skal gis oppsettende virkning for Post- og teletilsynets (PT) vedtak som gir Sense Communications adgang til Telenor Mobils GSM-nett. PT pålegger derfor de to selskapene å forhandle fram kommersielle vilkår for Sense sin mobil-tilgang.

Frode Eriksen
18. nov. 1998 - 22:54

Dermed er det klart for en tredje mobiloperatør i Norge, i hvert fall fram til Telenor Mobils klage på det oppsiktsvekkende PT-vedtaket, som gir Sense Communications adgang til Telenor Mobils infrastruktur, er ferdig behandlet. Denne klagebehandlingen kan ta opptil flere måneder.

PTs vedtak i september påla Sense og Telenor å forhandle seg fram til en avtale som skulle gi Sense tilgang til mobilnettet til Telenor Mobil.

Dette vedtaket ble senere påklaget av Telenor Mobil som også leverte et krav om at vedtaket måtte gis oppsettende virkning, som vil si at Sense ikke får tilgang til infrastruktur før Telenors klage er behandlet.

I PTs beslutning som ble signert onsdag heter det at det ikke vil oppstå uopprettelige tekniske konsekvenser for Telenor om Sense får adgang til infrastruktur under klagebehandlingen.

PT avviser også Telenor Mobils argumenter for at det vil være vanskelig å stanse et allerede igangsatt mobilsalg i Sense-regi om det skulle vise seg at PT-vedtaket som gir Sense adgang til mobilnettet senere blir omgjort i en eventuell politisk behandling av saken. Telenor Mobil krever nemlig at vedtaket skal behandles politisk.

Telenor Mobil skriver i sitt krav om oppsettende virkning: "En gjennomføring av Post- og teletilsynets vedtak i perioden før klagen er avgjort, er etter Telenor Mobils oppfatning av saken i realiteten irreversibel". Telenor Mobil frykter dessuten henvendelser fra andre selskap som ønsker lignende tilgang og mener selve klageadgangen gjøres "illusorisk" om en ikke får oppsettende virkning av vedtaket.

Telenor Mobil peker i sitt brev også på de ekstrakostnadene som en tilgang for Sense vil føre med seg, noe selskapet mener har konsekvenser som en ikke kjenner i dag.

PT mener at konkurransen på mobilmarkedet teller mer enn Telenor Mobils argumenter i forhold til kravet om oppsettende virkning.

Tilsynet skriver i sitt brev til partene at tidsfaktoren er sentral for Sense, som om vedtaket gis utsatt iverksetting og dersom vedtaket om å gi tilgang ikke blir omgjort, så vil Sense kunne tilby mobiltjenester til egne kunder tidligst på tidspunktet for ferdigbehandlingen av klagen.

PT peker også på at Telenor Mobil i en avtale med Sense kan kreve sikkerhet for selskapets investeringer i infrastruktur som må gjøres for å gi Sense tilgang til nettet og forutsetter i sin beslutning at slik sikkerhet stilles. PT mener også det er naturlig at Sense i sitt mobiltilbud til kunden gir de nødvendige garantiene i avtalen med kundene som sikrer at abonnentene holdes økonomisk skadesløse om tilbudet skulle opphøre. PT peker på at det i dag er vanlig at mobilkunder bytter tilbyder, også uten at et tilbud opphører å eksistere.

PT slår fast at regelverket og vedtaket "legger opp til å sikre økt konkurranse, og beslutningen anses å ha betydning for utviklingen av konkurransen på mobilsiden. Konkurransen på mobilsiden vil dersom det gis oppsettende virkning, "fryses" til klagen er ferdigbehandlet."

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.