Sense får svar i mars

Statens teleforvaltningsråd vil etter all sannsynlighet ta stilling til Sense-saken på sitt møte i mars, og det er først når rådets innstilling foreligger at saken blir politisk behandlet.

Statens teleforvaltningsråd vil etter all sannsynlighet ta stilling til Sense-saken på sitt møte i mars, og det er først når rådets innstilling foreligger at saken blir politisk behandlet.

Sekretær i Statens teleforvaltningsråd, Erik Djønne sier til digi.no at rådet møtes i begynnelsen av mars for å ta en beslutning i denne saken, men at det kan drøye ytterligere en uke før vedtaket foreligger.

- Medlemmene har et 500 siders vedlegg i tillegg til den 40 sider lange saksutredningen å lese igjennom, så rådet vil neppe komme med sin uttalelse og innstilling til departementet før i midten av mars, sier han.

Og det er først da Samferdselsdepartementet og Arbeids og administrasjonsdepartementet starter den politiske behandlingen av saken, som Samferdselsdepartementet før jul bestemte skulle tas opp i statsråd.

Det var i desember at Samferdselsdepartementet bestemte at Statens teleforvaltningsråd ikke var rett klageorgan i denne saken, men at rådet skulle avgi sin uttalelse i saken før den ble oversendt Samferdselsdepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet, der henholdsvis Post- og teletilsynet og Konkurransetilsynet hører til.

Post- og teletilsynet skriver i sin saksutredning til Statens teleforvaltningsråd at det ikke har fremkommet nye opplysninger i saken som dermed fastholder vedtaket av 10. september 1998, der Sense Communications får tilgang til Telenor Mobils mobilnett.

Alle de tre innehaverne av mobillisenser i Norge, Telenor Mobil, NetCom GSM og Telia Norge har klaget på dette vedtaket, men klagene er avvist.

Telias moderselskap, svenske Telia AB, har forøvrig invitert Sense Communications til forhandlinger med sikte på å komme fram til en kommersiell avtale, noe som kan gi Sense tilgang til svenske mobilnett uavhengig av den svenske Post og telestyrelsens beslutning.

I Danmark er det klart at Sense får tilgang til samtrafikkavtale med mobiloperatøren Sonofon etter et vedtak i Telestyrelsen for halvannen uke siden, men ikke roaming som var Sense sitt ønske. Dette betyr at Sense ikke har krav på å bruke egne SIM-kort i Sonofons mobilnett. Sonofon kan derfor avvise et slikt ønske om selskapet ønsker det - noe selskapet lenge har signalisert.

Til toppen