Sense i ESA-møte

Trygve Tamburstuen og Detlef Stübe hadde torsdag et møte med EFTAs overvåkningsorgan i forbindelse med Samferdselsdepartementets inngripen i Sense-saken.

Trygve Tamburstuen og Detlef Stübe hadde torsdag et møte med EFTAs overvåkningsorgan i forbindelse med Samferdselsdepartementets inngripen i Sense-saken.

Representanter for Sense Communications hadde i går møter i Brussel med ESA (EFTA's Surveillance Authority) om det norske Samferdselsdepartementets beslutning om oppsettende virkning av implementeringen av mobil samtrafikk mellom Sense og Telenor Mobil, skriver selskapet i en pressemelding.

Sense hevder at Norge bryter EØS-avtalen gjennom dette vedtaket, og saken er tatt under behandling av ESA. Saken er blitt ytterligere aksentuert etter meldingen om fusjonen mellom Telenor og Telia, og Samferdselsdepartementets dobbeltrolle som Telenors eier og samtidig selvbestaltet ankeinstans i konkurransemessige saker, hvor Telenor er en av partene.

Sense møtte også EU kommisjonens konkurransepolitiske direktorat (DG IV) og informerte både om departementets påståtte utilbørlige inngripen i Norge, og om bestrebelsene på å oppnå mobil samtrafikk i de øvrige nordiske land.

Dette ifølge en pressemelding fra Sense Communications.

Til toppen