Sense klager Dørum inn for ESA

Trygve Tamberstuen og Sense Communications mener samferdselsminister Odd Einar Dørum brøt EØS-avtalen da han grep inn mot Post- og teletilsynets vedtak om å gi Sense adgang til Telenor Mobils nett. Nå klages Dørum inn for Eftas overvåkingsorgan Esa.

Trygve Tamberstuen og Sense Communications mener samferdselsminister Odd Einar Dørum brøt EØS-avtalen da han grep inn mot Post- og teletilsynets vedtak om å gi Sense adgang til Telenor Mobils nett. Nå klages Dørum inn for Eftas overvåkingsorgan Esa.

Forrige uke sendte Sense en klage til Esa der selskapet gjør det klart at de mener Norge ikke har gjennomført Eøs-reglene om åpne telenett og mest mulig konkurranse slik EØS-avtalen krever, skriver Dagens Næringsliv.

Sense mener at det norske regelverket ikke gir rett til å anke til en uavhengig instans i saker som involverer Telenor og Telenor Mobil, siden norske myndigheter blander eierinteressene i Telenor og reguleringsinteressene. Dette er i strid med EØS-reglene hevder selskapet.

I vedtaket 10. september i fjor heter det at Post og teletilsynet pålegger Telenor Mobil å gi Sense tilgang til sitt mobilnett.

I desember griper så Samferdselsdepartementet inn og bestemmer at Sense ikke får inngå noen samtrafikkavtale med Telenor før Samferdselsdepartementet og Arbeids og Administrasjonsdepartementet (og regjeringen) har behandlet saken. Avtalen med Telenor skulle etter det opprinnelige vedtaket vært inngått senest 15. oktober, men ble sist satt til 15. januar.

Departementet kan ikke behandle saken før den kommer fra Statens teleforvaltningsråd, og rådet får først saken nå etter at den på nytt er grundig behandlet av Post og teletilsynet. Tilsynet avviser som digi.no skrev fredag (se linking til sak øverst til høyre) klagene fra Telenor Mobil, Netcom og Telia Norge.

Til toppen