Sense krever umiddelbar tilgang

I en krass pressemelding skriver Trygve Tamburstuen i Sense Communications at "fusjonen mellom Telenor og Telia må ha som umiddelbar konsekvens at det norske Samferdselsdepartementet og telemyndighetene i Sverige og Danmark gir Sense den lov- og forskriftsbestemte adgang også til mobilnettene".

I en krass pressemelding skriver Trygve Tamburstuen i Sense Communications at "fusjonen mellom Telenor og Telia må ha som umiddelbar konsekvens at det norske Samferdselsdepartementet og telemyndighetene i Sverige og Danmark gir Sense den lov- og forskriftsbestemte adgang også til mobilnettene".

Trygve Tamburstuen i Sense Communications mener fusjonen mellom Telenor og Telia medfører en remonopolisering i de skandinaviske telemarkedene.

- Det skjer nå en defacto remonopolisering i de skandinaviske telemarkedene. Ikke bare slår Telenor og Telia seg sammen og fjerner hverandres hovedkonkurrent i de to land, men i tillegg er Telenor og TeleDanmark sammen i Telenordia i Sverige, som nå trolig må avvikles, samtidig som TeleDanmarks hovedeier, Ameritech, er en av norske NetComs hovedeiere, skriver Tamburstuen.

Tamburstuen mener Sense sitt tjenestetilbud vil være et viktig virkemiddel for å skaffe kundene bedre og billigere tele- og datatjenester, og skriver at "som en ny inntrenger i det skandinaviske telemarkedet med et totaltilbud både på fasttelefoni, mobiltelefoni og data, vil Sense Communications kunne være et viktig virkemiddel for å skaffe kundene bedre og billigere tele- og datatjenester".

- Dette forutsetter imidlertid at konkurransevilkårene blir likeverdige, og at telemyndighetene respekterer de lover og forskrifter de selv har etablert. Dette betyr ikke minst at adgang til samtrafikk over mobilnettene etableres på samme måte som adgang til samtrafikk over fastnettene, sier Tamburstuen.

- Når fusjonen nå er stadfestet, må de to regjeringenes ulovlige beskyttelse av de statseide telemonopolene opphøre, avslutter han.

Til toppen