Sense lei av spekulasjoner

Sense skal onsdag møte i Oslo skifterett i forbindelse med en konkursbegjæring fra et amerikansk konsulentselskap.

Sense skal onsdag møte i Oslo skifterett i forbindelse med en konkursbegjæring fra et amerikansk konsulentselskap.

I en pressemelding tirsdag skriver styreleder i Sense Communications, Trygve Tamburstuen om selskapets finansielle stilling, basert på det han karakteriserer som "Finansavisens mange besynderlige spekulasjoner". Han velger derfor å gå i detalj for å avklare forholdene rundt selskapets finansielle stilling i meldingen.

Fredag 12. mars hadde 17 av de norske aksjonærene og EMC (Luxemburg-registrert selskap eid av italienske Spal) skriftelig bekreftet tegning av et beløp på 4 mill. USD, hvorav seks mill NOK allerede er benyttet til å betale lønn til ansatte for januar. Fra 16 av de 17 aksjonærene skal skriftlig regning følges opp av bankgarantier.

Etter fredagen har EMC forlangt at det også må foreligge et undertegnet vedlegg til et spesielt punkt i avtalen mellom Sense og EMC, noe som er oversendt tirsdag. EMC har frist til i kveld med å bekrefte overførsel av 2 mill. USD.

Onsdagens møte i Oslo Skifterett kommer som følge av en konkursbegjæring fra et amerikansk konsulentselskap, og før dette må styret i Sense avklare om det er grunnlag for videre drift eller om styret velge å begjære gjeldsforhandlinger eller konkurs.

Tamburstuen skriver at denne midlertidige finansieringen, som etableres for å sikre driften 2-3 måneder - mens selskapet leter etter en ny tung investor, fortsetter for å få til et regulatorisk gjennombrudd i Norge og å etablere kommersielle samtrafikkavtaler med Sonera og Telia, foruten å legge grunnlaget for å komme fortest mulig i drift.

Til toppen