Sense slanker staben

I forbindelse ned integrasjonen av Site skal det realiseres synergier. Følgelig må 25-30 prosent av de ansatte gå, og sjefen Nadir Nalbant har meddelt styret at han stiller sin plass til disposisjon.

Det er i en børsmelding i dag at det opplyses om at Nadir Nalbant har meddelt styret om at han stiller sin plass til disposisjon. Styreformann Øyvind Aasbø i Sense sier til TDN at en avklaring omkring ledersituasjonen avklares tidlig i august.

I samme børsmelding opplyses det om at eliminering av overlappende funksjoner planlegges en reduksjon i antall årsverk i størrelsesorden 25-30 prosent. Kostnadsbesparelsene skal totalt gi en effekt på 14 millioner kroner per kvartal, men full effekt nås først ved slutten av inneværende år. Dette skal sikre en tilfredsstillende vekst uten tilførsel av ny kapital.

Til toppen