Sense tapte søksmål mot Telenor

Sense-sjef Nadir Nalbant tapte første runde i saken mot Telenor der han krever 255,8 millioner kroner.

Sense-sjef Nadir Nalbant tapte første runde i saken mot Telenor der han krever 255,8 millioner kroner.

Asker og Bærum tingrett har frifunnet Telenor Mobil i erstatningssaken der Sense hadde krevd tilbakebetalt 255,8 millioner kroner. Dommen slår fast at Telenors beregningsmåte av pris for tilgang til nettet er riktig.

Sense leier sin kapasitet i Telenors mobilnett. Kravet fra Sense dekker årene 2000 - 2003 og gjaldt påstand om at Telenor hadde benyttet feil beregningsmåte og tatt en overpris, beregnet til 255,8 millioner kroner, for tilgangen til Telenor Mobils GSM-nett.

Prisen for tilgang beregnes ut fra Telenors sluttbrukerpriser med fratrekk for de kostnadene Telenor ville hatt forbundet med salg, markedsføring, kundeservice og fakturering. Beregningsmåten baseres på "pris minus"-modellen. Sense har hevdet at dette er feil måte å beregne tilgangspris på. Samferdselsdepartementet har bekreftet Telenors syn, og Asker og Bærum tingrett har nå slått fast et beregningsmåten er riktig.

- Vi er svært glade for retten har gitt oss medhold i at vi har brukt en riktig måte å beregne priser på, og regner nå med at denne saken er ute av verden en gang for all, sier konserndirektør Pål Wien Espen i en pressemelding.

Sense sier de vil bruke noen dager på å vurdere om man skal anke saken.

Til toppen