Sense tas opp på børsen

Børsstyret vedtok i dag å ta opp Sense Communications ASA til notering på Oslo Børs, og de første aksjene omsettes trolig før nyttår.

På et børsstyremøte i dag ble Sense Communications International ASA vedtatt tatt opp til notering på Oslo Børs. Tidligere har Sense i prospektet sagt at en børsnotering skulle skje før årsskiftet, og nå ser det ut til at det går troll i ord.

Børsstyret har gitt dispensasjon fra børsforskriften om at selskapet skal ha bestått i minst tre år og drevet det vesentligste av sin virksomhet i minst tre år, samt fra kravet om positivt driftsresultat i minst ett av de siste tre årene.

Børsstyret forutsetter videre at det utarbeides et prospekt som tilfredsstiller børsforskriftens krav til prospekt ved børsintroduksjonen.

Første noteringsdag skjer senest 17. januar, men trolig før årsskiftet.

Til toppen