Sense: Viktig vedtak for telekonkurransen

- Dette er et meget viktig vedtak for utviklingen av konkurransen i telemarkedene i Norge, sier Anne Kirsti Brække, i advokatfirmaet Steenstrup, som har ført saken på vegne av Sense Communication.

- Dette er et meget viktig vedtak for utviklingen av konkurransen i telemarkedene i Norge, sier Anne Kirsti Brække, i advokatfirmaet Steenstrup, som har ført saken på vegne av Sense Communication.

- Saken har nå fått en så grundig behandling at Regjeringen nå har et meget godt grunnlag for en rask behandling av den

foreliggende klagen fra Telenor Mobil. Det kan ikke være grunnlag for å forsinke denne saken mer, skriver Sense-advokat Anne Kirsti Brække i en kommentar til saken.

- Post- og Teletilsynet har konstatert at denne saken ikke handler om politikk eller konkurransebeskyttelse for GSM-operatørene, men om anvendelse av gjeldende regelverk. Norske myndigheter er forpliktet til å praktisere regelverket, som er i samsvar med våre internasjonale EØS-forpliktelser. Fusjonen mellom Telenor og Telia fører også til at det haster enda mer enn før å sikre en forsterkning av konkurransen i telemarkedene. Sense vil sikre at vi nå raskere vil få en utvikling av nye teletjenester til fordel for brukerne.

Det er viktig når Post- og teletilsynet uttaler følgende om utviklingen av mobilsektoren på kryss av landegrensene:

"Det er Post- og teletilsynets oppfatning at Sense` forrretningside vil kunne bidra til å redusere det samfunnsøkonomiske tapet som følge av mangel på virksom konkurranse. Sense søker å etablere et virituelt pan-europeisk nett som gjør det mulig å transportere trafikk i eget nett på tvers av landegrensene, og ved dette etablere et alternativ til eksisterende roamingavtaler. Etter vårt syn er prisfastsettelse ved internasjonal roaming, slik det skjer i dag, ikke til beste for sluttbrukerne."

- Dette viser viktigheten av at Sense får etablere seg for å øke konkurransen også i disse segmentene av markedet, heter det i Brækkes kommentar.

Til toppen