Sensonor i pluss

Sensonor snudde et underskudd på 19,1 millioner i 1995 til et overskudd på 5,4 millioner i 1996, viser det foreløpige resultatet fra selskapet som ble lagt frem fredag.

Sensonor snudde et underskudd på 19,1 millioner i 1995 til et overskudd på 5,4 millioner i 1996, viser det foreløpige resultatet fra selskapet som ble lagt frem fredag.

Samtidig som produksjonsnivået på brikker gikk opp, reduserte Sensonor bemanningen. Dette førte til et resultat på 5,4 milloner, hvilket er en forbedring på 24,5 millioner kroner fra 1995. Også fremover ser utsiktene gode ut fra selskapet som leverer sensorer og brikker til airbagindustrien. I 1997 forventes det en økning i ønsetning og resultat, men de store tallene forventes ikke vise seg før i 1998.

Sensonor har også klar sine ASIC komponenter til neste generasjons airbag komponenter. Denne ble testet og verifisert i silisium i februar, og selskapet hevder det er liten risiko for at produksjonstart medio 1997 vil bli forskjøvet.

Nøkkeltall fra resulat og balanse. (foreløpig for 1996, i mill NOK)

1997 1996
Driftsinntekter 175,4 167,6
Res før F og U 28,1 5,8
Res. før skatt 5,4 -19,4
Sum omløpsmidler 110,7 85,4
Sum eiendeler 534,4 386,9
Sum korts. gjeld 49,7 135,5
Sum egenkapital 389,9 183,1
Til toppen