Sensorboks rapporterer over web

SensorProbe koples til sensorer, rapporterer og styres via nettleser, og varsler over SMS eller SNMP.

SensorProbe koples til sensorer, rapporterer og styres via nettleser, og varsler over SMS eller SNMP.

SensorProbe er en produktserie fra det opprinnelige amerikanske selskapet AKCP som flyttet til Thailand i 1999. Det består av nettverksbokser som kan koples til sensorer for miljøparametre som fuktighet, vann, gass, vind og temperatur. Boksene har innebygget webserver, slik at de legger ut data løpende på sin egen nettside, og styres og konfigureres derfra.

For å få et inntrykk av grensesnittet, kan du prøve denne lenken til en SensorProbe2 (altså med to sensorer, som på bildet) som måler fuktighet og temperatur i AKCPs lokaler i USA.

På nettsiden kan man også definere terskelverdier for alarmer. Varsler om overskridelser kan sendes per SMS, e-post eller gjennom SNMP til driftssystemer for nettverk som Tivoli og OpenView.

SensorProbe i forskjellige størrelser med opptil 68 koplinger til sensorer.

Målgruppen er private hjem og små bedrifter for boksene med få sensorkoplinger, og organisasjoner og bedrifter med større anlegg for de større boksene. Den norske forhandleren, Ingeniør Pedersen i Sarpsborg, forteller at et borettslag i Oslo anskaffet flere SensorProbe-enheter med sensorer for bevegelse, temperatur og fuktighet for blant annet å overvåke garasjeanlegget. Det lot dem si opp deler av avtalen med et vekterfirma, og spare penger uten å redusere sikkerheten. Andre bruksområder er kontroll av luft og temperatur i skap med datautstyr, eller fuktighet og temperatur i datarom.

Til toppen