Senterpartiet om IT-politikk

1)

For Senterpartiet har det vært avgjørende å sikre et likeverdig tilbud og like priser på teletjenester i hele landet. Senterpartiet har derfor gått inn for at Telenor skal ha enerett på taletelefoni og nettinfrastruktur. Ut over dette har vi ikke motsatt oss liberalisering innen dette området.

2)

Senterpartiet mener IT-teknologien vil være svært viktig for utviklingen av det norske samfunnet i årene fremover. Senterpartiet er derfor svært opptatt av at alle skal få ta del i denne utviklingen. Ikke minst er satsing på IT i skolen viktig for å sikre at alle elever får kjennskap og opplæring i dette.

Den avstandsuavhengighet som preger IT-industrien er Senterpartiet opptatt av kommer hele landet til gode, og slik knytter sentrale deler av landet og distriktene nærmere sammen.

3)

Det er grunn til å tro at Telenor vil ha en stor del av markedet.

4)

Det er grunn til å tro at Telenor, som i dag har stor kompetanse innen sitt område, har mulighet til å klare seg, hvis ikke selskapet engasjerer seg på for mange områder og skal gape over alt.

5)

Nei.

(Ellen Nordtun, politisk rådgiver)

Dette mener de andre partiene:
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Fridemokratene
Høyre
Kristelig Folkeparti
Rød Valgallianse

Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Til toppen