Senterpartiet vil dekke hele Norge med fiber

De vil bruke mange milliarder kroner på å nå alle husstander med fiberbredbånd.

Senterpartiet vil dekke hele Norge med fiber

De vil bruke mange milliarder kroner på å nå alle husstander med fiberbredbånd.

Oslo (NTB): Senterpartiet vil gå til valg på å bygge ut fiberbredbånd over hele landet innen 2017. En slik utbygging vil koste milliarder, tror IT-bransjen.

Sps programkomité, som i disse dager legger siste hånd på partiets stortingsprogram for neste periode, går inn for en storstilt og statsstøttet utbygging av fiberbredbånd i hele landet. Det bekrefter komitémedlem og leder i Senterungdommen, Christina Ramsøy, overfor Nationen.

Fiber til alle innen 2017
Ifølge regjeringens egne prognoser vil om lag 15 prosent av innbyggerne her i landet ha tilgang til fiber ved årsskiftet. Uten statlig støtte til utbygging regner IT-bransjen med at minst 40 prosent av husstandene vil bli stående uten fibertilkobling.

«Markedet skal brukes aktivt i utbyggingen, men det må etableres offentlige støtteordninger i områder der det ikke er grunnlag for kommersielle tilbud», skriver Sps programkomité i sitt forslag.

– Vi kan ikke akseptere et digitalt klasseskille. Det skal være mulig å leve det gode livet på bygda med tilgang til skikkelig bredånd. Derfor går vi nå inn for å bygge ut fiberbasert bredbånd til alle innen 2017, sier Ramsøy.

Hun mener at både næringsliv, offentlige institusjoner og private husstander sliter med treg tilkobling til internett svært mange steder i landet, og problemet er ofte størst i utkantstrøkene.

Bredere bånd
60 prosent av innbyggerne her i landet har i dag tilgang på bredbånd med en hastighet på 2 megabit per sekund (Mb/s) eller høyere, ifølge IKT-Norge.

Organisasjonen regner med at det vil være kommersielt lønnsomt å bygge ut fibernettet til om lag like mange. Om de resterende 40 prosent skal få tilgang til fiberbasert nett, må det store beløp i statsstøtte til.

Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge vil i tillegg heve minstedefinisjonen på bredbånd fra dagens 0,64 Mb/s til mellom 5 og 10 Mb/s. Sverige har nylig satt 2 Mb/s som minstemål for hva som kan kalles bredbånd.

    Les også:

Til toppen