DEBATT

Sentralisering kan bety døden

Sentralisering av offentlig IT kan bety døden for små IT-bedrifter, advarer Christer Gundersen.

Christer Gundersen er Seniorrådgiver offentlig sektor i Friprogsenteret.
Christer Gundersen er Seniorrådgiver offentlig sektor i Friprogsenteret.
8. feb. 2012 - 10:55

Sentralisering av offentlig IT kan bety døden for små IT-bedrifter, med mindre man

samtidig benytter muligheten til å tenke næringsutvikling.

Christer Gundersen er Seniorrådgiver offentlig sektor i Friprogsenteret.
Christer Gundersen er Seniorrådgiver offentlig sektor i Friprogsenteret.

I skrivende stund jobbes det på flere fronter med å sentralisere offentlig IT. Både statlig og kommunal sektor jobber med forslag som betyr at vi for går fra mange små bestillere av IT-løsninger til noen få, store organisasjoner med høy kompetanse og stor innkjøpsmakt. Friprogsenteret mener sentralisering av offentlig IT både er riktig og viktig for å forbedre kvaliteten på offentlige tjenester, IT-sikkerheten og få mer ut av offentlige IT-investeringer.

Slik situasjonen er i dag har man lite eller ingen gjenbruk av investeringer på programvare, mens man på infrastruktur bare ser sporadiske regionale forsøk på å samarbeide om investeringer. Det er derfor helt avgjørende med sentrale grep, noe vi opplever at det er bred enighet om.

På veien mot bedre koordinert offentlig IT er det mange utfordringer. En av de vanskeligste utfordringene oppstår når offentlige prosjekter blir «supertankere», altså monolittiske systemer som er ressurskrevende å vedlikeholde, drifte og endre. Mange offentlige prosjekter som har forsøkt å lage fellesløsninger for offentlige sektor har hatt store problemer, eller strandet helt, fordi man har etablert store prosjekter med mål om å lage en «supertanker» som dekker alle behov. Omfang og kompleksitet er viktige argumenter for å unngå denne typen prosjekter. En annen utfordring med gigantiske prosjekter er at de i stor grad stenger ute de små bedriftene. Dette er meget uheldig for utviklingen av en solid, norsk IT-næring.

Vi må unngå at sentralt styrte IT-prosjekter blir som Altinn, hvor de store konsulentselskapene sammen med et par store internasjonale IT-leverandører dominerer og nærmest eier prosjektene på leverandørsiden. Det er helt avgjørende for norsk IT-næring at man legger til rette for at også de små bedriftene får mulighet til å komme inn i denne typen prosjekter.

Dette bør gjøres ved at man bryter bestillingene ned i mindre leveranser og legger til rette for prosjekter gjennomført av små og mellomstore leverandører. For å sikre god innovasjon og næringsutvikling kan vi også se til det som skjer i det internasjonale markedet. For bedrifter som Google og Facebook er innovasjon og systemutvikling på toppen av en «felles plattform» et bevisst strategisk valg, slik at de også får med mindre bedrifter, utviklermiljøer og enkeltpersoner som sitter med gode kreative ideer og løsninger. Er det helt utenkelig at Norge bør jobbe på samme måte når offentlig sektor bygger fellesløsninger? Vi bør benytte muligheten for å lage en offentlig «App Store», med løsninger bygget på et felles rammeverk og felleskomponenter.

Erfaring fra offentlig sektor i andre land

I Danmark og Storbritannia har man tradisjonelt hatt mer sentralstyrt IT. Det er ingen tvil om at man spesielt i Danmark kan vise til positive resultater av store sentrale satsninger. Det er på den andre siden ingen tvil om at småbedriftene sliter med å komme til når det offentlige i disse landene legger ut prosjekter på anbud.

Tall fra The Home Office i Storbritannia (innenriksdepartementet), som har noen av de samme ansvarsområdene som Fornyingsdepartementet i Norge, viser at om lag 80 prosent av IT-investeringene går til de fem største leverandørene. I Storbritannia mener man at dette er et problem for utviklingen av IT-næringen og de har iverksatt tiltak for å gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å komme inn i markedet.

I Norge har vi nå mulighet til å fange opp denne utfordringen tidlig, slik at vi unngår at noen få store leverandører dominerer markedet fullstendig. Friheten til å kunne gjenbruke investeringer som offentlige virksomheter har gjort for å skape sine egne gode løsninger vil være helt avgjørende.

Ser man på våre 429 kommuner og noe over 400 statlige etater, finner man mange prosjekter med høy grad av innovasjon. Dette er ofte basert på kunnskap i den enkelte kommune eller etat. Vi tror derfor det er helt avgjørende at en felles IT-organisasjon, enten det er for kommuner eller statlige virksomheter, ikke lukker døren for de små IT-leverandørene og de gode innovative prosjektene.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.