Sentralsykehuset i Akershus tar i bruk klinisk IT-system

Intensivavdelingen ved Sentralsykehuset i Akershus har som den første avdelingen i Norge, tatt i bruk et såkalt klinisk informasjonssystem i pasientbehandlingen.

Intensivavdelingen ved Sentralsykehuset i Akershus har som den første avdelingen i Norge, tatt i bruk et såkalt klinisk informasjonssystem i pasientbehandlingen.

Det nye IT-systemet skal gi bedre kvalitet i behandlingen av svært syke pasienter. Ved hjelp av avansert informasjonsteknologi kan leger og sykepleiere ved intensivavdelingen få presis og oppdatert informasjon om pasientens tilstand til enhver tid. Ikke minst er dette avgjørende når viktige beslutninger må tas i løpet av sekunder, opplyser sykehuset i en pressemelding.

Arbeidet med datasystemet begynte for 4 år siden. Målet var å erstatte en rekke manuelle prosedyrer og samtidig kunne tilby leger, sykepleiere og administrasjon raskere og bedre tilgang til informasjonen man trenger.

Torsdag presenteres løsningen for norske medier.

Til toppen