Sentralt styrte PC-er senker kostnadene

Gevinsten er over 40 prosent for både stasjonære og bærbare, mener Gartner.

Sentralt styrte PC-er senker kostnadene

Gevinsten er over 40 prosent for både stasjonære og bærbare, mener Gartner.

Analyseselskapet Gartner har publisert to nye rapporter om hva PC-er faktisk koster bedrifter og organisasjoner. Rapportene gjelder henholdsvis stasjonære og bærbare PC-er.

Gartner poengterer nok en gang at prisen på en PC bare er en brøkdel av de faktiske kostnadene. Dette har vært et tema fra Gartner og andre analytikere i mange år. En bærbar PC til 1500 dollar kan koste opp mot 10 000 dollar per år hvis den brukes i tre år.

De nye rapportene tar opp hva bedriften kan gjøre for å få ned kostnadene. Gartner mener graden av sentral kontroll over hver PC er avgjørende. Maksimalt med sentral kontroll kan redusere kostnadene til en stasjonær PC med opptil 42 prosent, og til en bærbar med opptil 45 prosent.

Gartner anbefaler følgelig at man innfører så sterk sentral kontroll med PC-ene som overhodet mulig.

For brukere av bærbare maskiner må graden av sentral kontroll tilpasses bruken, ifølge Gartner. Den som får en bærbar bare for å kunne arbeide hjemme, kan gjerne ha en PC underlagt full sentral kontroll. Den som derimot veksler mye mellom ulike fysiske arbeidsplasser må gis større anledning til å justere innstillinger og lage egne tilpasninger. En «moderat» grad av sentral kontroll kan i slike tilfeller bidra til å senke de totale kostnadene med 24 prosent, mener Gartner.

Gartners beregninger gjelder en bedrift med 2500 PC-er og 250 applikasjoner. Bærbare koster 1500 dollar i innkjøp og beholdes i tre år, mens stasjonære koster 1200 dollar og beholdes i fire år. Kostnadene ble beregnet med utgangspunkt i modeller beskrevet som «uten sentral kontroll», «noe sentral kontroll», mye sentral kontroll» og «full sentral kontroll». I det siste tilfellet har brukere overhode ikke adgang til å endre innstillinger, konfigurasjon eller installere programvare.

Disse tabellene viser rapportenes konklusjon:

Det vises til tre rapporter: Notebook Total Cost of Ownership: 2008 Update, Desktop Total Cost of Ownership: 2008 Update, og Gartner PC TCO: The Next Generation.

Til toppen