Sequent-server med 252 Pentium Pro

Amerikanske Sequent Computer har lansert en ny serverserie kalt NUMA Q-2000, beregnet på beslutningsstøttesystemer, datavarehus og online transaksjonsprosessering i store miljøer. Serverne er kraftige konkurrenter til Suns nylanserte stormaskiner.

Amerikanske Sequent Computer har lansert en ny serverserie kalt NUMA Q-2000, beregnet på beslutningsstøttesystemer, datavarehus og online transaksjonsprosessering i store miljøer. Serverne er kraftige konkurrenter til Suns nylanserte stormaskiner.

Avhengig av antall prosessorer koster serverne til Sequent Computer fra flere hundre tusen kroner og oppover. Ytelsen er som på stormaskiner, men prislappen er langt lavere. Nye teknologiske løsninger representerer et sprang forbi klassisk symmetrisk flerprosessering (SMP) som har vært Sequents spesialitet hittil. Mens andre leverandører tilbyr SMP med opptil fire eller åtte prosessorer, har Sequents arkitektur gjort det mulig å få opptil 30 Intel-prosessorer til å samarbeide effektivt.

Den nye arkitekturen tillater opptil 252 prosessorer på Intels nye fire-prosessor serverkort, kalt "Quad", med tilnærmet lineær ytelseskurve.

Norge

Markedet er ikke så stort for slike maskiner i Norge. Her i landet finnes rundt 20 Sequent-installasjoner, noen solgt under varemerket til selskapets mangeårige samarbeidspartner Unisys. Unisys-serien U6000/6x0 er identisk med Sequent-modellene S5000/SEx0. Blant kundene nevnes Norsk Hydro, SAS-hotellene, Norsk Medisinaldepot og Luftfartsverket.

– Vi håper selvsagt at så mange som mulig av disse vil oppgradere, sier Bjørn Thorud i Unisys Norge. Det vi regner med, er at salget vil videreutvikles fra det aktuelle nivået med en årsomsetning på rundt to millioner dollar.

– Vi sier ikke at stormaskinen er død, forteller Sequents markedssjef André Dahan. Men den som vil holde seg til åpne systemer, kan bygge langt kraftigere, skalerbare løsninger enn det som hittil har vært mulig.

Systemene er kraftige nok til at det blir regningssvarende og praktisk å kombinere beslutningsstøtte og transaksjonsprosessering på samme maskin. Slik unngår man den dupliseringen av informasjon som fordyrer og forvansker distribuerte systemer. I dette ligger også en antydning til sympati for ideen om at NC-er ("network computers") kan erstatte PC-er i bedriftens nettverk. Med andre ord: gamle dagers tanker tilpasset den nye tid.

– De nye maskinene våre kan åpne for at man gjør helt nye ting med innen transaksjonsprosessering, sier Europa-ansvarlig i Sequent David McLeman. Minibanker kan f.eks. gjøres mer intelligente, slik at de undersøker ditt helhetlige forhold til banken og gir deg en liten advarsel i stedet for å sluke kortet dersom du skulle ha overtrukket akkurat den kontoen mens det er mye igjen på de øvrige.

Alternativ til stormaskiner

– Vi anslår det globale markedet for servere på NUMA-Q-2000-nivå til 23 milliarder dollar, sier Dahan. Verdien av verdens stormaskiner er til sammen 170 milliarder dollar, og driftsutgiftene er 10 til 12 prosent. Salget av stormaskiner fortsetter å øke i antall enheter, men faller i verdi. Det er servere av typen NUMA-Q som utgjør det aktuelle alternativet til den som vil vokse og som ikke behøver å drasse på eksisterende systemer.

NUMA-Q-2000-serien kan skaleres opp til maskiner med nærmest utrolige spesifikasjoner. Med 252 prosessorer skulle systembussen kunne ta 32 GB per sekund, I/O-bussen 16 GB per sekund. Minnet er oppe i 63 GB, og diskkapasiteten er 100 TB. Men den største maskinen som leveres i år blir sannsynligvis begrenset til 16 prosessorer, med en prislapp på mellom seks og åtte millioner dollar.

Quad-kortet til Intel inneholder fire PentiumPro-prosessorer. Sequent har utviklet en ny teknologi som kan kople sammen inntil 63 slike kort, på en måte som gjør at båndbredden internt øker nærmest proporsjonalt med antall kort. Modellen for en slik sammenkopling kalles NUMA, for non uniform memory access. Det er en metode som er på vei "inn" i klient-tjener-systemer fordi den gjør det mulig å bruke langt flere prosessorer enn tradisjonell symmetrisk flerprosessering (SMP), samtidig som man slipper å legge programvaren spesielt til rette som ved massiv parallellprosessering (MPP).

Sequent er først ute med NUMA-baserte servere, og regner med å ha 12 til 18 måneders forsprang til nærmeste konkurrent Data General. Dahan noterer med tilfredshet at leverandører som IBM og Silicon Graphics også ligger etter i løypa. Særlig IBM stilte seg en stund negativ til selve modellen, men skal nå ha kommet på bedre tanker.

– Konkurrenten som vi følger nærmest er Sun, forteller Dahan. Årsaken er at Sun ikke har noe alternativ enn å vokse oppover. Arbeidsstasjonsmarkedet kommer til å spises opp av Intel-baserte maskiner.

IQlink

Sequents måte å realisere NUMA på er proprietær. Det viktigste ligger i måten Quad-kortene koples sammen på.: IQlink – det viser antakelig til "intelligent sammenkopling av Quad-kort". IQlink samarbeider med Sequents Unix-dialekt Dynix/ptx slik at programvaren oppfatter minneområdet som uniformt fordelt, selv om det er fysisk atskilt.

Når applikasjoner overføres fra et SMP-system til et NUMA-system, får man ytelsesgevinsten straks. Ytterligere tuning kan øke gevinsten. Den samlede ytelsen holder seg tilnærmet proporsjonal med antall Quad-kort.

– Vi har gjennomført flere ytelsestester hos kunder for å sammenlikne NUMA Q-systemenes ytelse med tilsvarende priset SMP-systemer fra andre leverandører, forteller design-ansvarlig Mike Bonaventura.

– NUMA Q er raskere med en faktor mellom to og ni, avhengig av applikasjon.

Noe av hemmeligheten i IQlink er bruken av SCI eller scalable coherent interface, en sammenkoplingsteknologi som det norske selskapet Dolphin brukte i de avanserte flerprosesserende servere det lanserte for noen år siden og prøvde å markedsføre internasjonalt.

En annen tekniske finesse ved de nye serverne, er bruken av fiber channel i tilkoplingen av eksterne lagre. En bro mellom fiber channel og SCSI gjør det likevel mulig å utnytte organisasjonens eksisterende disker.

Færre prosessorerleverandører

– I vårt utviklingsarbeid er det viktig å bruke ressursene riktig, og ikke gjenta forsknings- og utviklingsarbeid i mektigere organisasjoner, understreker Bonaventura. Det er derfor Sequent holder seg til Intel-prosessorer. Bonaventura tror at om noen år vil det bare være to eller tre prosessorleverandører igjen: Intel, IBM/Motorola (dvs PowerPC-samarbeidet) og én til.

Sequent har i mange år holdt et nært samarbeid med databasegiganten Oracle. Ingen tilfeldighet altså, at den første offentlige demonstrasjonen av Sequents NUMA-Q-teknologi skjedde tidlig i november i fjor med en Oracle-applikasjon. Informix og Ingress kommer også til å støttes av NUMA-Q, men ikke Sybase.

Til toppen