Ser fram til å bli forretningsenhet i IBM

Dick Jacobsson i ISS ser fram til at sikkerhetsselskapet legges inn under IBM.

Dick Jacobsson i ISS ser fram til at sikkerhetsselskapet legges inn under IBM.

Dick Jacobsson leder Norden-kontoret til det amerikanske IT-sikkerhetsselskapet Internet Security Systems (ISS), som er særlig kjent for sin teknologi for analyse og snokvarsling. I slutten av august ble det kjent at IBM var villig til å bla opp 1,3 milliarder dollar for å overta ISS. Hvis oppkjøpet godkjennes av begge selskapene, vil dette være IBMs femte største oppkjøp noen sinne.

    Les også:

– Oppkjøpet blir etter all sannsynlighet godkjent, sier Jacobsson til digi.no. – Formodentlig vil dette skje i november.

Ifølge Jacobsson har IBM til hensikt å gjøre ISS til selskapets åttende forretningsenhet.

– ISS-navnet vil føres videre i denne forretningsenheten, og man vil fortsette med ledelsen og staben som man har i dag. Tjenestene våre skal ikke deles opp, og IBM har også erkjent at partnerrelasjonene er en styrke. Det er i dag ingen plan om å endre ting på partnersiden.

Jacobsson tror videre at oppkjøpet innebærer større tilgang til ressurser for ISS.

– Konkret vil vi få mer til forskning og utvikling, samt markedsføring og aksess til kunder. Vi vil oppleve en klar styrking av vår forskningsavdeling XForce. Vi er 120 årsverk i dag, og bruker 50 millioner dollar i året til forskning. IBM bruker 400 millioner til samme område. En del av disse midlene vil nå kanaliseres til ISS, og mye vil gå til å styrke grunnforskningen vår.

Det ISS tilføyer IBM, er tjenester som giganten hittil ikke har vært i stand til å levere.

– ISS er verdens største tilbyder av «Managed Security Services» eller MSS. Dette er et område der IBM savner tilbud. Det vil bli viktig for IBM, særlig fordi de er en stor outsourcingpartner i dag, og trenger den typen funksjonalitet.

På lengre sikt, ser Jacobsson for seg at ISSs partnere, som tønsbergbedriften Nova IT, vil kunne styrkes gjennom tilgang til flere IBM-produkter.

– Siden vi blir en del av IBMs store strategiske portefølje, ser jeg også for meg en framtid med nye løsninger der vi kan kombinere teknologi fra begge, avslutter Jacobsson.

Til toppen