Ser gjennom klær på 25 meters hold

Et britisk kamera bruker «T-stråling» til å avsløre våpen, sprengstoff og narkotika.

Ser gjennom klær på 25 meters hold

Et britisk kamera bruker «T-stråling» til å avsløre våpen, sprengstoff og narkotika.

Et nystartet britisk selskap, ThruVision, sier de har utviklet et kamera som kan avsløre på 25 meters hold om forbipasserende bærer på gjenstander under klærne. Det skal blant annet være mulig å fange opp om man skjuler våpen, sprengstoff eller narkotika.

Prinsippet som ligger til grunn for kameraet er såkalt terahertz-stråling, populært kalt «T-rays» i USA. Kroppsskannere som noen flyplasser vurderer for tiden, opererer etter det samme prinsippet.

Terahertz-stråling er elektromagnetisk stråling i frekvensområdet mellom det infrarøde og det som kalles mikrobølger. Den vanlige definisjonen er at frekvensen er mellom 300 gigahertz og 3 terahertz, det vil si at bølgelengden er fra 100 til 1000 mikrometer. 100 mikrometer er grensen til det infrarøde spekteret, mens 1000 mikrometer – 1 millimeter – er grensen til mikrobølgespekteret.

Terahertz-stråling er en del av den naturlige strålingen fra alle gjenstander med en temperatur over 10 kelvin. Prinsippet for å utnytte terahertz-stråling er følgelig å bruke en sensor som fanger opp denne typen stråling. Det er altså ikke snakk om å sende en spesiell type stråling mot en gjenstand, som når man tar røntgenbilder, men passivt å registrere det man utstråler hele tiden.

T-stråler kan passere gjennom materialer som sperrer for vanlig lys, blant annet klær, papir, papp, mur, plast, keramikk, tåke og skyer, men stanses av metall og vann. T-strålesensorer brukt i sikkerhetskontroller må justeres slik at de viser noen av materialene de trenger gjennom. Det er mulig fordi forskjellige typer plast og keramikk avgir helt typiske t-stråler. Vanlig leire har andre t-stråling enn sprengstoff, og kokain kan også skjelnes fra for eksempel mel.

Utviklingen av sensorer som fanger opp t-stråling slik at de kan brukes til å lage bilder som er synlig på en vanlig skjerm, har gjort store framskritt de siste årene. Bildet til høyre viser hvordan dette er anvendt i en sikkerhetsskanner av den typen man kan tenke seg på en flyplass.

Det ThruVision sier, er at de har greid å framstille et kamera, T5000, som gjør at man kan se på opptil 25 meters hold om noen skjuler våpen, sprengstoff eller narkotika under klærne. De ser for seg at det vil kunne brukes til å heve sikkerheten ved store arrangementer og ved offentlige steder som flyplasser og handlesentrer. Kameraet skal ikke være i stand til å gjengi detaljer fra menneskekroppen, og vil følgelig ikke krenke objektenes bluferdighet, heter det.

Kameraet skal vises på en utstilling organisert av det britiske innenriksdepartementet onsdag og torsdag denne uken. T5000 er utviklet i samarbeid med den europeiske romfartsorganisasjonen, European Space Agency.

    Les også:

Til toppen