Ser ikke vitsen med organisering

Selv blant medlemmene i Paul Chaffeys Abelia er det få IT-folk som omfattes av tariffavtaler.

Selv blant medlemmene i Paul Chaffeys Abelia er det få IT-folk som omfattes av tariffavtaler.

Bitten Nordrik peker i sin forskningsrapport Bjørnen sover på en lav organisasjonsgrad og en fiendtlig innstilling fra arbeidslivsorganisasjoner i IKT-næringen.

    Les også:

Under halvparten av bedriftene i næringen er organisert på arbeidsgiversiden. Nordrik mener dette skyldes en frykt for at arbeidstagerne da også vil organisere seg.

Administrerende direktør Paul Chaffey i Abelia i NHO bekrefter at det i medlemsbedriftene bare er rundt halvparten av de ansatte som omfattes av tariffavtaler.

Rundt 500 bedrifter er i dag organisert i Abelia, som Chaffey definerer under samleparaplyen kunnskapsbedrifter.

Potensialet er langt større. Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) skal det være rundt 80 000 ansatte i IT-bransjen. Av disse har Abelia 25 000 årsverk blant sine medlemsbedrifter.

Ansatte i såkalt kunnskapsbasert næring er langt flere og antas å være i overkant av over 200 000.

Det koster bedriften 0,25 prosent av bedriftens samlede lønnskostnader å være medlem i Abelia.

Dette kan bli en dyr prislapp for mange bedrifter som ikke åpenbart ser nytteverdien av å være organisert.

Chaffey har flere svar på hvorfor så få velger å organisere seg.

Mange IT-selskaper har oppstått fra en gründervirksomhet med bare få ansatte. Her har man vært vant til at alle tar tak med glød og ånd. Plutselig har bedriften vokst, og ledelsen er ikke forberedt på de personkonflikter som måtte oppstå.

– Mange bedriftsledere henvender seg til oss når det først har skjedd en arbeidskonflikt. Da kan det gjerne være for sent. Mange er ikke klar over at vi har tre advokater i Abelia som nettopp er ansatt for å hjelpe bedrifter til å løse arbeidskonflikter, sier han til digi.no.

Chaffey mener dessuten mange bedriftsledere kan ha en anstrengt forhold til fagorganisasjoner som ofte forbindes med konflikter, demonstrasjoner og faner.

I tillegg er det forvirring med flere arbeidsgiverorganisasjoner som både HSH (Handels og Servicenæringens hovedorganisasjon) og NAVO som er statsbedriftenes arbeidsgiverorganisasjon.

Mens Telenor er medlem hos Abelia er for eksempel både EDB og Postens ErgoGroup medlemsbedrifter i NAVO.

Chaffeys jobb framover må være å få fram den virkelige verdien for bedrifter som vil være medlemmer.

Hva skjer for eksempel når bedriften skiller ut driftsavdelingen og selger den til et annet selskap?

Hva skjer når en virksomhet inngår tariffavtale med YS eller LO?

Hvem skal påvirke skattepolitikken?

– Mange forbinder oss med tradisjonelle lønnsforhandlinger, men det er kanskje nettopp rådgivningstjenester vi virkelig kan bidra med, framholder Chaffey.

Til toppen