Ser på brukerskapt innhold som en trussel

Mange i mediebransjen frykter konkurransen fra innhold laget av nettbrukerne selv.

Ser på brukerskapt innhold som en trussel

Mengden av og bruken av brukergenerert innhold på weben har vokst kraftig de siste årene.

En ny undersøkelse gjort av Jupiter Research hevder at 49 prosent av nettbrukerne har brukt eller opprettet brukerskapt innhold den siste måneden.

En undersøkelse gjort av konsulentselskapet Accenture blant 110 toppledere i medie- og underholdningsindustrien i Nord-Amerika og Europa, viser at mange av disse ikke helt greier å henge med i den nye trenden. Flere anser brukerskap innhold som den største trusselen mot egen virksomhet.

Mer enn halvparten (57 prosent) av de spurte ser på den voldsomme økningen av brukerskapt innhold som for eksempel videoklipp, podcasts, mobilbilder, wikis og blogger, som en av de tre største utfordringene de har med å gjøre i dag. I tillegg sier mer enn 70 prosent av de spurte at de tror sosiale medier som Twitter, Friendster, MySpace og Facebook som et av de største segmentene av brukergenererte medier, vil fortsette å vokse. 3 prosent tror derimot at sosiale media kun er en midlertidig hit.

Kampen om brukernes oppmerksomhet vil stå i fokus fremover og vil kunne endre konkurranseforholdene i mediebransjen. Mer oppmerksomhet og fokus på brukergenerert innhold resulterer sannsynligvis i mindre oppmerksomhet på annet type medieinnhold.

- Hvordan eksisterende mediebedrifter velger å kommersialisere brukergenerert innhold blir en utfordring. Nøkkelen her ligger i å identifisere hvordan brukergenerert innhold kan utfylle de områdene de allerede er sterke på. Nye aktører kan imidlertid vise seg å utnytte disse trendene, sier Trond Paulsen, ekspert på telekom og mediebransjen i Accenture, i en pressemelding.

Når topplederne ble spurt hva slags innhold som de tror har størst vekstpotensial i løpet av de fem neste årene, svarer 53 prosent at de har mest tro på korte videoklipp mens 13 prosent tror på videospill. Både fullengde filmer og musikk får støtte av 11 prosent.

Undersøkelsen om hvem som er det største bidragsyterne og konsumentene av brukerskapt innhold, viser at 75 prosent av dem mellom 18 og 25 år skriver eller leser brukerskapt innhold. Få av disse er passive deltakere.

- Den relativt unge alderen til disse brukerne skaper en mulighet for utgivere å nå fram til konsumenter som de ikke har greid å nå utenfor nettet, sier Barry Parr, analytiker i Jupiter Research, i en pressemelding.

Selv om yngre mennesker er den klart ledende gruppen som benytter seg av brukerskapt innhold, er ikke denne typen innhold begrenset til yngre mennesker. Ifølge undersøkelsen er også 34 prosent av nettbrukerne som er mer enn 55 år gamle, involvert i denne typen innhold.

- Utfordringen for medieselskapene som forsøker å nå dette publikumet er å skjønne hvordan de skal trekke linjen mellom ukontrollert kommunikasjon og den redigeringen de gjør av sitt eget arbeid, mener Parr.

Han nevner at både Los Angeles Times og Washington Post har vært nødt til å stenge sine tjenester for brukergenerert innhold fordi man mistet kontrollen over umodererte diskusjoner.

- Det å fange interessen til brukerne av brukerskapt innhold er strategisk viktig fordi man da får tak i de ivrigste nettbrukerne og annonsørene som ønsker å nå ut til dem, sier David Schatsky, president i Jupiter Research.

Les mer om: