Ser på Nix-debatt som storm i vannglass

Et stort Telenor-panel forkynte at Nix-stormen skjer i et vannglass. Døm argumentene selv.

Ser på Nix-debatt som storm i vannglass
Bilde:

Telenor Nordic vil koble seg av det såkalte NIX-punktet (Norwegian Internet Exchange) som binder Internett sammen i Norge. Andre Internett-leverandører som vil ha kontakt med brukerne og serverne i Telenors store nett må nå koble seg direkte til Telenor eller finne seg i å sende trafikk gjennom de 13 operatørene som har koblet seg direkte.

Telenor gir dermed helt klare signaler om at de ønsker å skifte over fra en universitetsdominert ordning til en ren kommersialisering av Internett. Beslutningen har skapt store presseoppslag og debatt.

    Les også:

På to timers varsel fikk pressen i dag en invitasjon fra Telenor Nordic som ønsket å forklare bakgrunnen for beslutningen og oppklare det de kaller «misforståelsen».

– Vi ønsker å roe ned det som har blitt til en storm i et lite vannglass, men som egentlig bare er en svak bris, åpnet divisjonsdirektør for Telenors fastnett, Berit Svendsen med.

Mens pressen har skrevet i store bokstaver om NIX som knutepunktet av alle store norske tilbydere av Internett-tjenester, er det i virkeligheten i dag bare 20 prosent av all nasjonal trafikk og tre prosent av Telenors nettrafikk som går gjennom NIX, hevder Svendsen.

I 2003 da Internett fortsatt i hovedsak var web og tekst, og lite videostreaming, var så og si alle Internett-aktører knyttet til NIX. Siden 1. januar 2004 har det ikke vært inngått noen ny NIX-avtale, og tjenesten har gradvis blitt nedskalert for hvert år.

I dag er det altså bare 20 prosent av all nasjonal trafikk som går gjennom NIX. To store innholdsleverandører, NRK og Schibsted, genererer mye av trafikken. Selv om Telenor-panelet ikke ville svare på digi.nos spørsmål om hvor mye disse krever av kapasitet, var det åpenbart at det er her skoen trykker.

– En trafikkutveksling er en avtale mellom to likeverdige partnere. Da er det greit at Internett er gratis. Men når vi skal ha utgiftene med å bygge ut et kostnadskrevende nett, og motparten bare skal melke av det, blir dette feil, fastslo Svendsen.

Det er uklart hvor mange tjenestetilbydere som er knyttet til NIX. Den nye ordningen medfører at disse må lage avtaler med Telenor og ikke med den nøytrale aktøren, universitetet er.

Produktsjef på IPTV i Telenor, Erik Jensen, forteller at det hele må bygge på en symmetrisk tankegang: Begge parter må kunne levere dobbelt så mye som de mottar av trafikk. Telenor betegner dette prinsippet som «1 til 2».

Svendsen trekker analogier med restauranteiere som gjør god butikk på folk som er på diett, men blir det for mange som skal ha med doggiebag og prøve alle retter, blir det rett og slett ulønnsomt å drive restauranten.

I hovedsak berører endringen NRK og Schibsted, samt tjenestetilbydere (ISP-er) som ble knyttet til NIX før 2004. Ifølge et overslag vil endringen i NIX-samarbeidet innebære en ekstra kostnad på én million kroner i året for Schibsted.

Telenor leverer Internett direkte til cirka 60 prosent av privatmarkedet i Norge og eier telefonlinjene som gir bredbånd til kanskje 80-90 prosent i Norge. 15 prosent av kundene bruker 75 prosent av kapasiteten.

– Vi følger bare utviklingen, og den samme trenden skjer nå internasjonalt. Telenors motsats i Danmark og Sverige, TDC og TeliaSonera, har også koblet ut og stilt strengere krav til samtrafikksavtaler, sier Svendsen.

Les mer om: