Ser på nødnetterfaringer fra England

Mens Norge får sitt første nødnett tidligst 2006, har England høstet gode erfaringer med sin Tetra-løsning i snart tre år.

Mens Norge får sitt første nødnett tidligst 2006, har England høstet gode erfaringer med sin Tetra-løsning i snart tre år.

Det norske nødnettet er en post på årets statsbudsjett som skal være ferdig behandlet innen 13. desember. Utbyggingen er anslått til å koste 3,6 milliarder kroner, men bevilgningen vil først gjelde i 2006.

Det er ennå ikke valgt teknologi, selv om mye tyder på at det går mot den samme Tetra-løsningen (Terrestrial Trunked Radio) som det England bruker.

Hvilken leverandør som blir valgt avhenger av teknologi. Tetra er det dyreste og beste valget, men mange har diskutert muligheten for å bruke dagens GSM-nett og spare store summer.

- Det vil bli en avveining mot TETRA-nett, Tetrapol og CDMA-nett. Vi ønsker å gi staten størst mulig valgfrihet og vi legger opp til en teknoginøytral anbudskonkurranse, sa prosjektleder Tor Helge Lyngstøl i Justisdepartementet til digi.no tidligere i høst.

Nødnettet er et fellesprosjekt mellom Justisdepartementet og Helse- og sosialdepartementet.

Det nye nødnettet vil gi etatene bedre dekning, avlyttingssikkert samband, mulighet for tverretatlig kommunikasjon og tilgang til databaser ute i felten. Flere europeiske land har allerede etablert, eller er i ferd med å etablere, digitale, nasjonale nødnett.

Den engelske Tetra-operatøren 02 Airwave har vært aktive på det norske markedet siden mai 2002, og hevder på en Tetra World Congres til Computerworld at nødnettet har reddet 100 hjertepasienter fra døden.

Dette skal være tall fra bare to ambulansedistrikter, Hereford og Worchester.

Sjef for Motorolas aktiviteter i Danmark, Bo Wassberg uttrykker forundring over at Norge ser på alternativer som Tetrapol og CDMA-teknologi.

- Jeg er overrasket over at Norge prøver å finne opp hjulet på nytt når det gjelder nødnettutbygging. Tetra duger i massevis, spesielt når datahastigheten øker, sier Wassberg til Computerworld.

Til toppen