Ser på ulovlig bruk av barns person­opp­lysninger

Flere selskaper bruker ulovlig mindreåriges personopplysninger på Internett. I 2005 kommer stikkprøvene.

En kontrollaksjon gjenn­om­ført av For­bruk­er­om­bud­et avdekker at enkelte selskaper fortsatt bryter loven ved ulovlig innhenting og bruk av barns personopplysninger.

— Kon­troll­en viste til vår til­freds­het at mange akt­ører holder seg innen­for våre krav, men det er dess­verre også en del som ikke gjør det, sier jurist Annette Asper hos For­bruk­er­om­bud­et.

En del nettsider informerer fremdeles ikke om aldersgrensen for å delta i sidens aktiviteter, og noen innhenter personopplysninger fra barn under 15 år uten at foreldrene blir bedt om å gi tillatelse til det. I tillegg opplyses det i for liten grad om hva opplysningene som innhentes skal brukes til.

Forbrukerombudet har i et brev til de undersøkte nettstedene bedt dem om å sørge for at kravene som stilles til lovlig innhenting av barn og unges personopplysninger blir oppfylt.

I tillegg varsles det om at stikkprøver vil bli tatt i 2005.

Forbrukerombudet har i tillegg tatt opp to konkrete saker med www.topp.no og www.beyblade.no, og krevd at nødvendige endringer gjøres innen 5. januar 2005.

Les mer om: