Ser store problemer for norsk digital-TV

Franske TDF vil gjerne bygge digitale TV-nett i Norge, men ser mange skjær i sjøen. Et av dem heter Tormod Hermansen og et annet heter Bondevik.

Norge skal gå fra analog til digital-TV i løpet av de neste årene. For å distribuere dette til alle husstander, ønsker Stortinget å bygge et digitalt sendenett som skal overta for dagens analoge nettverk.

Så langt er det bare Telenor, TV 2 og NRK som har sagt de skal søke sammen om konsesjonen. Deres plan er både å bygge nettverket og dele ut de nødvendige digitale mottakerboksene. Men i forrige uke kunne digi.no avsløre at France Telecom-selskapet TDF, Frankrikes svar på Norkring, har meldt sin interesse. Men TDFs direktør for forretningsutvikling, Philippe Llau, ser en rekke mulige skjær i sjøen. Samlet gjør disse utfordringene at Llau foreløpig bare utreder en bygging av et sendenettverk. Han ønsker å være en operatør som sender TV-signaler. Det vil da være opp til Telenor, NRK, TV2 og andre å leie sendekapasitet, skaffe kunder og finansiere mottakerbokser.


Han påpeker følgende utfordringer for at det kan bli reell konkurranse om å bygge digital-TV i Norge:

- Det er ingen europeiske land som har gjennomført en nasjonal utbygging og hele prosjektet er derfor usikkert. Det blir ikke bedre ved at 65-70 prosent av alle norske husstander allerede har et alternativ, enten via satellitt eller kabel.

Llau er bekymret for ESA, EUs konkurransemyndigheter
- Vi er sterkt redd for at konkurrenter som UPC skal klage til ESA og si at et nasjonalt nett med subsidierte bokser er urettferdig konkurranse. Dette er en av flere grunner til at vi foreløpig bare ønsker å bygge sendenettverket, sier Llau til digi.no

- Norge har en geografi som gjør at man må bygge svært mange master. Krever den sittende og den kommende regjeringen med Kjell Magne Bondevik i spissen at nettet må dekke 98 prosent av befolkningen slik det analoge nettet gjør i dag, trekker TDF seg. TDF tror som Telenor at det vil koste rundt to milliarder kroner å dekke 85-90 prosent av befolkningen.

- Telenor er mektige og eier Norkring (driver dagens analoge TV-nett). Det kan bli svært vanskelig å konkurrere og få til det nødvendige samarbeidet med Tormod Hermansen, det viser situasjonen i det norske telemarkedet, påpeker Llau som kjenner godt til Enitel-konkursen. Det blir særlig vanskelig hvis TDF vinner konsesjonen foran nesen på Telenor, sier utviklingsdirektøren.

Likevel er Llau interessert.
Vi utreder nå først det tekniske, senere må vi se på markedsmulighetene og mulighetene for å skaffe nok innhold. Vi er svært interessert, og foreløpig ser det ut som vi kommer til å søke når konsesjonen blir utlyst, oppsummerer Llau overfor digi.no.

Llau forteller at TDF har samtaler med Bane Tele om leie av linjer for signaltransport.

Til toppen